Georgo Sauerweino knygų formos ir temos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Georgo Sauerweino knygų formos ir temos
In the Book:
Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai / Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 171-185
Keywords:
LT
Mažoji Lietuva; Knygos; Temos; Leidyba; Biografijos; Georgas Sauerweinas; Jonas Basanavičius; Rašytojai; Mokslininkai; Korespondencija; Rankraščiai; G. Sauerweinas; Spaudos draudimas; Tautinis sąjūdis; Publicistika.
EN
Minor Lithuania; Books; Themes; Publishing; Biographies; Georg Sauerwein; Bibliography; Jonas Basanavičius; writers; Scholars; Correspondence; Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pradžioje apžvelgiama G. Sauerweino lietuviškų leidinių bibliografija ir istoriografija. G. Sauerweino publikacijų visomis kalbomis bibliografijoje yra keletas šimtų įrašų. Jo pirmoji knyga - „Anglų ir turkų kalbų kišeninis žodynas“ (A Pocket Dictionary of the English and Turkish Languages) - pasirodė 1855 m. Krymo karo laiku, per visą gyvenimą yra parašęs apie pusšimtį knygų. Lietuviškąja tema vokiečių kalba G. Sauerweinas paskelbė septynias, lietuvių kalba - penkiolika knygų ir knygelių, kurioms priskiriami ir dvikalbiai, ir smulkieji, vos kelių puslapių, leidiniai. Toliau straipsnyje autorius apibūdina lietuviškuosius G. Sauerweino leidinius (išvaizdą, leidimo geografiją, tiražą), aptaria kai kurių kūrinių pasirodymo aplinkybes. Autorius pastebi, kad norint teisingai suvokti G. Sauerweino kūrybinio palikimo mastą ir vertę, būtina jį analizuoti pagal vyravusias temas, žanrą ir paskirtį. Jo lietuviškas knygas parankiausia skirstyti į keturias rūšis: 1) publicistikos, 2) adresų monarchams, 3) adresų tarptautinei visuomenei, 4) meninės kūrybos. Kelis dešimtmečius trukęs G. Sauerweino rašto ir spaudos darbas buvo produktyvus ir prasmingas. Jis jautriai fiksavo savo ir visos lietuvių tautos dvasinę būseną, gynė tautinę autonomiją, padėjo išgyventi ir atsitiesti pačiais sunkiausiais egzistencijos momentais. Kuklios, nedideliais tiražais ir už menką kainą platinamos knygelės vertė smarkiai pranoko savo laiką ir daugelio amžininkų kartu sudėtą kūrybą.

ENAt the beginning of the article, author reviews the bibliography and historiography of Lithuanian publications by Georg Sauerwein. The bibliography of publications by Sauerwein in various languages contains several hundreds of records. His first book A Pocket Dictionary of the English and Turkish Languages was published in 1855 during the Crimean war. Over his lifetime the author has published approximately fifty books. Seven books on Lithuanian topics were published in German, and 15 books and small publications, including bilingual and minor publications containing but several pages, were published in Lithuanian. Further in the article, the author describes the Lithuanian publications by Sauerwein (appearance, publication geography, edition, etc.), and discusses the circumstances some books were published under. The author points out that in order to understand the scope and value of the creative heritage left by Sauerwein, it must be analyzed considering the themes, genres and purposes of different publications. The easiest way of classifying his books is grouping them into the following categories: 1) journalism; 2) appeals to monarchs; 3) appeals to the international society; 4) artistic creation. Writing and publication work by Sauerwein lasted for several decades and was productive as well as meaningful. He recorded the spiritual condition of himself and the Lithuanian nation, defended national autonomy, and helped during the hardest moments. The value of a modest published in small runs and cheap book surpassed the time and the works of other writers of that period.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17474
Updated:
2016-07-06 14:48:42
Metrics:
Views: 3
Export: