Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga
In the Book:
Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai / Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 83-101
Keywords:
LT
Georgas Sauerweinas; Jonas Basanavičius; Biografija; Rankraštis; Biografijos; Mokslininkai; Rašytojai; Korespondencija; Knygos; Leidyba; Recenzijos; Mažoji Lietuva; G. Sauerweinas; Lietuvių poezija; Knygos istorija; Rankraštinis paveldas; Tautinis atgimimas.
EN
Georg Sauerwein; Jonas Basanavičius; Biography; Manuscript; Biographies; Scholars; writers; Correspondence; Publishing; Reviews; Lithuania Minor; G. Sauerwein; Biography; Lithuanian poetry; Book history; Manuscript heritage; National renescense.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje knygos rengėjo aptariama 2001 m. išleista Jono Basanavičiaus "Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai". Žanro požiūriu leidinys artimesnis biografinei apybraižai. J. Basanavičius turėjo didelę biografo patirtį, tačiau savo tyrinėjimus vertino itin atsargiai. Svarbiausias G. Sauerweino biografijos šaltinis buvo jo dienoraščiai, atidžiai studijuoti J. Basanavičiaus. Autorius jais labai pasitikėjo, todėl nedaug tenutolo nuo jų pasakojimų eigos ir turinio. Iš J. Basanavičiaus pastabų žinoma, kad G. Sauerweino biografija buvo rašoma nuo 1920 m. spalio 19 d. iki 1921 m. gegužės 17 d. Sprendžiant iš glaustos "Prakalbos" ir teksto pabaigos aiškinimų apie perspausdinamų eilėraščių rašybos ypatumus, biografija numatyta skelbti ne atskirai, bet kaip raštų tomo sudedamąją dalį. G. Sauerweino biografiją autorius komponavo pagal amžiaus pradžios istorikų pamėgtą chronologinę teminę siužeto schemą. J. Basanavičius pateiktų žinių neanalizavo, jos pačios tarytum nutolusio įvykio liudytojai pasakoja apie G. Sauerweino jaunyste, studijas, charakterio ypatumus, kūrybos motyvus ir turinį, visuomeninę ir politinę veiklą, komplikuotus santykius su prūsiškosios valdžios galių skleidėjais ir netgi su tais, kurie kartais patys nuo jų patyrė nepelnytą skriaudą. Biografijoje labiausiai išplėtota Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio ir G. Sauerweino vaidmens jame problema. Knygos paaiškinimams naudota zauerveinikos literatūra, publikuoti ir archyviniai šaltiniai, senieji bei šiuolaikiniai žinynai ir enciklopedijos. Knygos rengėjui didelę paramą faktinėmis žiniomis bei konsultacijomis suteikė G. Sauerweino giminės atstovai.

ENIn his article the compiler of the book discusses Jonas Basanavičius’s "Medega d-ro Jurgio Sauerweino Biografijai", published in 2001. In terms of genre the publication is closer to a biographical essay. J. Basanavičius had a vast experience as a biographer however he valued his own studies very cautiously. The most important source of G. Sauerwein’s biography was his diaries, carefully studied by J. Basanavičius. The author was very confident in them therefore he stuck to their content and narrative. J. Basanavičius’s comments show that G. Sauerwein’s biography was written from 19 October, 1920 till 17 May, 1921. Judging from the brief “Preface” and the explanations of the peculiarities of orthography of the reprinted poems, provided at the end of the text, the biography was foreseen to be published not separately but as a part of a volume of papers. G. Sauerwein’s biography was composed by the author according to the chronological thematic scheme of the plot, loved by the historians of the beginning of the century. J. Basanavičius did not analyze the provided information, the bits of information, like witnesses of the events, tell of G. Sauerwein’s youth, his studies, peculiarities of his character, motives and content of his oeuvre, his social and political activities, his complicated relations with the spreaders of the powers of Prussian authorities and even with those, who experienced injustice from the Prussian authorities. The biography mostly tackles upon the problem of the national movement in the Lithuania Minor and G. Sauerwein’s role in it. For the explanations of the book the literature about G. Sauerwein, the published and archive sources, old and modern encyclopedias were used. The representatives of G. Sauerwein’s family provided big support to the compilers of the book in the form of factual knowledge and consultations.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17466
Updated:
2016-07-06 14:50:31
Metrics:
Views: 16
Export: