Rūpintojėlis ir tautinės savimonės ugdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rūpintojėlis ir tautinės savimonės ugdymas
In the Journal:
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTMažai tautai šių laikų globalizacijos pasaulyje svarbu suvokti savąjį unikalumą, tapatybę ir to neprarasti. Svarbus ir kitos kultūros atstovo žvilgsnis į lietuvių kultūrą, norint geriau suvokti, kaip ir kokius mus mato užsieniečiai, kitataučiai. Toks kitų žvilgsnis galėtų atkreipti mūsų dėmesį į savo tautinį unikalumą, ugdyti tautinės savimonės jausmą. Straipsnyje norima parodyti, kaip tautinės savimonės ugdymo tikslai gali būti realizuojami mokant užsienio kalbos, siejant kalbos mokymą su tautos kultūros pažinimu. Etninės kultūros unikalumo klausimai grindžiami kalbos ir kultūros ryšiais, vadovaujantis nuostata, kad per kalbą galima pažinti tautos dvasią. Nagrinėjami konotacinės žodžio reikšmės, neekvivalentinės leksikos pateikimo klausimai formuojant emocines ir estetines asociacijas, nuo kurių priklauso auklėjamasis mokymo poveikis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbų mokymas; Tautinės savimonės ugdymas; Etninė kultūra; Language teaching; National culture; Developing of national consiciousness.

ENIt is important for a small nation in the modern world of globalization to perceive and preserve one's unique, self-identity. As important is a glimpse of a different culture bearer at Lithuanian culture which would help to perceive how we are seen by foreigners or people of different nationalities. Such glimpse of others could call our attention to our national unique, develop national consciousness and national peculiarities. The author's of the article aim was to show how objects of national consciousness development can be realised in the process of teaching a foreign language relating language teaching to the knowledge of the nation's culture. In the article the questions of the unique of national culture are based on the relations of language / culture with the view that the national spirit can be recognised through the language. The article analyses connotational meanings of the words, questions of presenting non-equivalent vocabulary forming emotional and aesthetic associations on which education impact of teaching depends. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1745
Updated:
2018-12-17 11:34:58
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: