Nesėkmingas tėvų ir paauglių bendravimas šeimoje – socialinę atskirtį skatinantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nesėkmingas tėvų ir paauglių bendravimas šeimoje – socialinę atskirtį skatinantis veiksnys
Alternative Title:
Parents and teenager’s unsuccessful communion in the family – social disjuncture’s stimulating subject
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2007, Nr.4 (41), p. 83-96
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
šeima; paauglys; bendravimas; nusikalstamumas
EN
family; teenager; communication; delinquency
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas paauglystės laikotarpis, remiantis socialinio išmokimo ir asmenybės tapatumo teorijomis. Išskiriamos paauglių nusikalstamumo augimo priežastys (vertybių kaita, socialinė diferenciacija ir atskirtis, globalizacija) ir motyvai: tėvų atsakomybės už vaikus mažėjimas, nepagrįstas vaiko gyrimas, agresyvus tėvų elgesys, šeimos kontrolės, apsaugos ir auklėjimo funkcijų silpnėjimas. Aptariami nusikalstamumo socialiniai veiksniai, pagrindiniai - šeima ir socialinė aplinka. Nagrinėjama, kaip tėvų ir paauglių bendravimas siejasi su paauglio savęs vertinimu, aptariamas tarpusavio bendravimo pobūdis, auklėjimo būdai. [Iš leidinio]

ENIn the article analyse teenager's stage of period, sustaining social learning and person's identity's theories. Discernible teenager's delinquency development reasons (vicissitude of valuables, social differentiation and disjuncture, globalization) and springs: responsibility of parents for children slip, untenable child protection, aggressive behaviour of parents, control of family, safeguard and education functions decrement. Discussion delinquency social subjects, which are the main: family and social environment. Analyse parents and teenager's communion links with teenager's yourself estimation and relationship nature, ways and nurture means. [From the publication]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17420
Updated:
2018-12-17 12:03:56
Metrics:
Views: 16    Downloads: 7