Etiniai moraliniai operatyvinės veiklos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etiniai moraliniai operatyvinės veiklos aspektai
Alternative Title:
Ethical moral aspects of operational activities
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 76 (68), p. 70-76
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama operatyvinės veiklos teorijoje mažai tirta tema, nors tokio tyrimo poreikis akivaizdus ne tik teorijai, bet ir praktiniai operatyvinių subjektų veiklai, taip pat siekiant maksimaliai garantuoti žmogaus teisių apsaugą. Nors pirmieji moksliniai tyrimai šioje srityje užfiksuoti praėjusio šimtmečio 7-8 dešimtmetyje, šiuo metu jie prarado savo reikšmę. Tam lemtingą įtaką turėjo visiškai pasikeitę socialiniai, ekonominiai santykiai, be to, atsirado esminių operatyvinės veiklos įgyvendinimo demokratinėje ir totalitarinėje valstybėje neatitikimų. Iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo atlikti moksliniai etinių moralinių operatyvinės veiklos tyrimai buvo paviršutiniški, nes pati operatyvinė veikla buvo neviešo pobūdžio, reglamentuota slaptais poįstatyminiais žinybiniais norminiais aktais, kurie dažnai prieštaravo pagrindinėms žmonių teisėms ir laisvėms. Etikos ir moralės klausimai operatyvinėje veikloje ypač svarbūs, nes tai specifinė veiklos kovojant su nusikalstamumu rūšis. Įgyvendinant operatyvinės veiklos uždavinius taikomi neviešo pobūdžio informacijos rinkimo metodai, leidžiantys gauti informaciją prieš jos turėtojo valią (apgaulė), atliekamos slaptosios operacijos, operatyvinės kombinacijos. Ar tai pateisinama etikos ir moralės požiūriu? Be to, daugelis pripažįsta, kad tik išnaudojant operatyvinės veiklos galimybes galima gauti nusikaltimams atskleisti reikšmingų duomenų. Kur ta lemtinga riba operatyvinėje veikloje tarp moralaus ir amoralaus, tarp etiško ir neetiško, tarp gėrio ir blogio? Straipsnio autoriai nepretenduoja nustatyti tą lemtingą ribą, kai kurie nagrinėjami klausimai diskusinio pobūdžio, tačiau atkreipiamas dėmesys į kai kurias egzistuojančias aktualias problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moralė; Operatyvinė veikla; Ethics; Morality; Operational activity.

ENThe article reviews a topic which is not investigated in the theory of operational activities, although the need for it is clear not only in the theory, but in the practical operational subjects’ activities of trying to guarantee the maximum protection of human rights. Though the first bodies of this research were conducted in the 1970s and 1980s, they are now insignificant. The fatal influence totally changed social and economic relations and essential inadequacies in realising operational activity in the democratic and totalitarian state. The scientific ethical moral aspects of research into operational activities investigated up till the time that Lithuania’s independence was restored were superficial because operational activities were secret, regulated by secret under-law departmental standard acts which often contravened the main human rights and freedoms. Ethical and moral issues in operational activities are extremely important because it is a specific field of activity, especially in the battle against criminality. Methods of a secret nature are used in selecting information which allows information to be obtained against the owner’s will (fraud), and procedures of secret operations and operational combinations. Conversely, some argue that one has to make use of such activities to obtain significant information to expose criminals. Where is the line drawn between the moral and immoral, between ethical and unethical, between good and bad? The authors do not pretend to investigate the position of that line as some issues investigated are debatable; however, attention is paid to some existing urgent problems.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1741
Updated:
2018-12-17 11:34:56
Metrics:
Views: 39    Downloads: 3
Export: