Sustainability of strategic planning in Šiauliai county

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainability of strategic planning in Šiauliai county
Alternative Title:
Strateginio planavimo darna Šiaulių apskrityje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 4 (14), p. 5-16
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Šiaulių apskrities ir jos savivaldybių strateginio planavimo darna. Išanalizuoti Šiaulių miesto, rajono, regiono ir Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio rajonų savivaldybių strateginiai plėtros planai, atlikta lyginamoji šių planų vizijų, prioritetų, strateginių tikslų ir uždavinių analizė. Išskirti regiono planavimo principai, panagrinėtos teorinės Lietuvos regionų plėtros skirtumų priežastys. Darniam strateginiam planavimui siūlomas Bendrasis vertinimo modelis, parengtas remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu. Jis yra ISO sistemos alternatyva. Remiantis teoriniais šaltiniais regiono strateginiame planavime rekomenduojama vadovautis 2K koncepcija: konkurencija ir kooperacija. Straipsnyje išnagrinėta darnaus strateginio planavimo Šiaulių regione tyrimo metodologija. Susisteminti 4 empiriniai tyrimai, skirti Lietuvos savivaldos strateginiam planavimui. Šiaulių regiono strateginiai plėtros planai analizuoti siekiant ištirti, kaip regiono planuose realizuojami darnaus strateginio planavimo principai (kooperacijos ir konkurencijos), parengta loginė kokybinio tyrimo struktūra, apimanti pagrindinius etapus: strateginio plėtros plano metodologinės kokybės analizę, plėtros vizijų identifikavimą, prioritetų, tikslų, uždavinių identifikavimą ir darnumo principų realizavimą. Tyrimas parodė, kad Šiaulių apskrities planavime 2K koncepcija nesivadovaujama, strateginis planavimas iš esmės nėra darnus: savivaldybės strateginių tikslų ir uždavinių nederina tarpusavyje, o regiono plėtros plano rengėjai savaip sudėlioja savivaldybių pateiktas veiklos priemones.

ENSustainability its municipalities strategic planning and is analysed Giuliani county in the article. Giuliani region. Giuliani city and its five county municipalities" strategic development plans have been analysed. In strategic planning according to theoretical sources, it is recommended to keep to a 2K conception: competition and cooperation. Research has shown that this conception is not kept in Giuliani county planning, and strategic planning is basically not sustainable: municipalities do not adjust strategic aims and tasks among themselves; the region's development plan organisers put provided activities' means according to themselves. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17292
Updated:
2018-12-17 12:16:26
Metrics:
Views: 13
Export: