Vilniaus kapitulos dvasininkai konfliktų dėl statybų ir pastatų priežiūros Vilniuje XVIII a. pabaigoje [kontekste]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus kapitulos dvasininkai konfliktų dėl statybų ir pastatų priežiūros Vilniuje XVIII a. pabaigoje [kontekste]
Keywords:
LT
Vilnius; Vilniaus kapitula; dvasininkai; konfliktai; kriminaliniai nusikaltimai; teisiniai ginčai; teismas; pilies teismas; žemės teismas; smurtas; vagystės; recidyvas; Vilniaus katedra; Karališkasis malūnas; Ignotas Jokūbas Masalskis; Stanislovas Sestrencevičius.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis nagrinės Vilniaus kapitulos narių elgseną teisinių konfliktų dėl statybų ir pastatų priežiūros metu. Bus išsamiai pateiktos keturios situacijos. Per atskirų kapitulos narių veiksmus siekiama pažvelgti į bendros statybų situacijos XVIII a. pabaigos Vilniuje, ypač pilies teritorijoje, kuriose įvyko bylose minimi konfliktai, tendencijas. Pagal teisės mokslų nuostatas, jei asmuo turi teisinio supratimo deformaciją ir nusižengia įstatymams, visiškai tikėtina, kad jis gali nusižengti ir toliau, todėl bus ieškoma recidyvo atvejų. Straipsnyje pateikiamose situacijose nagrinėjami vadinamieji "baltųjų apykaklių" (svarbias pareigas užimančių, aukštą padėtį visuomenėje turinčių, didelėm legaliom pajamom operuojančių asmenų) nusižengimai. Taip pat bus paminėtos ir finansinės šių asmenų galimybės, jų politinės pažiūros. [Iš leidinio]

ENThe article is going to examine the behaviour of the members of Vilnius Chapter during legal conflicts with regard to constructions and maintenance of buildings. Four situations are going to be examined thoroughly. Viewing the actions of individual members of the Chapter will provide the possibility to see the trends of the common constructions related situation in Vilnius of the end of the 18th century, especially on the territory of the castle, in regard to which the conflicts, mentioned in the cases, happened. According to the provisions of the law sciences, in case a person has a deformation of a legal comprehension or transgresses the laws, he is quite likely to continue such transgressions therefore cases of recurrence are searched for. The situations, described in the article, examine the transgressions by the so called “blue collar workers” (persons, holding important titles and a high position within the society and operating large legal revenues. The financial possibilities and political views of the said persons will also be mentioned.

ISBN:
9789955122913
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17207
Updated:
2020-10-02 10:40:08
Metrics:
Views: 11
Export: