Transporto sistemos strateginio valdymo ir konkurencinio potencialo ugdymo uždaviniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transporto sistemos strateginio valdymo ir konkurencinio potencialo ugdymo uždaviniai
Alternative Title:
  • Tasks of strategy management and augmentation of competitive potential in transport system
  • Задачи стратегического управления и повышения конкурентного потенциала в транспортной системе
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 41, p. 99-112
Keywords:
LT
Investicijos / Investments; Konkurencija / Competition; Transporto organizavimas / Organisation of transport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos transporto sektoriaus konkurencingumo didinimo galimybės, įvertinant strateginius investicijų į infrastruktūrą aspektus, atskleidžiama abipusė transporto infrastruktūros ir verslo plėtros priklausomybė, pagrindžiama strateginio valdymo metodų taikymo svarba modernios transporto sistemos plėtrai. Transporto paslaugų sektorius Lietuvoje generuoja labai reikšmingą BVP dalį, skatina susijusių ir kitų verslų plėtrą, strateginiu požiūriu yra viena iš stipriųjų šalies pusių, todėl būtina ją stiprinti ateityje. Transporto paslaugų verslo strateginius efektus reikia vertinti iš geoekonominių pozicijų, transnacionalinių prekybos kelių kontrolės šalyje požiūriu. Iš čia seka strateginio bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis būtinybė, siekiant bendros transporto paslaugų apimties augimo, kuris leistų pasiekti žymiai didesnį strateginį efektą. Transporto rūšių sąveikos tobulinimas ir stipraus logistikos verslo išugdymas padės didinti transporto verslo konkurencingumą ir sudarys prielaidas strateginėje perspektyvoje ne tik išlaikyti, bet ir stiprinti transnacionalinių prekybos kelių kontrolę šalyje. Geoekonomine prasme, tai būtų prielaidos santykinės galios stiprinimui. Tam pačiam santykinės galios stiprinimui padeda šakos strateginių tikslų sistemos derinimas su visos šalies tikslų sistema, valdžios institucijų pastangos ginant šalies verslo struktūrų interesus tarptautiniame lygmenyje. Geoekonominio aspekto įvertinimas, skirstant Europos Sąjungos paramos lėšas, tik dar labiau pagrindžia šių lėšų panaudojimo transporto paslaugų sektoriuje tikslingumą.Reikšminiai žodžiai: Transportas; Konkurencingumas; Investicijos; Strateginis valdymas; Transport; Competitiveness; Investment; Strategy management.

ENThe article focuses on the problems of strategy management and augmentation of competitiveness in transport system assessing geoeconomic aspect. The new viewpoint for the development of economy and its single sectors is necessary at the period of transformational and significant changes. The demand for holistic approach to economic process which take place globally became important when Lithuania joined the European Union. There are favourable opportunities for Lithuanian transport services sector to integrate into transnational transport services network successfully. It is presented the grounding of required finance resources for development of transport infrastructure. The financial support of European Union created presumption for realization of very important and perspective projects of transport infrastructure. The implementation of modern and balanced intermodal transport system is planed in the sustained transport development strategy of Lithuania. The importance of contribution on Lithuanian general domestic product by transport services sector is revealed. The transport system generates about 10% of the Gross domestic product (GDP) of Lithuania.It is two times more than European Union average. Geoeconomic approach enable to disclose the strategy effects from operating on transnational transport network and the interests of transnational companies to control profitable transport services in Lithuania at circumstances of liberalization of European Union transport sector. It will cause strong competition in the Lithuanian transport market. The modern strategy management system is necessary to withstand the competition pressure of transnational transport companies. The other sources of obtaining strategy effects and competitiveness augmentation are discussed. The mutual impact of transport system and business, when these systems stimulate its development, generate synergy effect. The perfection of transport type interaction and the development of powerful logistic business produce synergy effects and competitiveness augmentation as well. These factors produce strategy effect when national transport service companies operate on geoeconomic space. There is also presented how modern strategy management methods help to enact effective management decisions, formulate the development programmes of modern transport infrastructure and services, plan the use of European Union fund finance in a better way. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Geopolitiniai kodai : tyrimo metodologija / Nortautas Statkus, Egidijus Motieka, Česlovas Laurinavičius ; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. 152 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17101
Updated:
2020-12-29 19:45:06
Metrics:
Views: 34    Downloads: 11
Export: