Evaluation of the factors of organization's climate referring to the example of joint-stock companies UAB "Stronga" and UAB "Wood" : research of employees' opinion

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of the factors of organization's climate referring to the example of joint-stock companies UAB "Stronga" and UAB "Wood": research of employees' opinion
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 2 (12), p. 40-51
Summary / Abstract:

LTOrganizacijų vadovai susiduria su svarbia užduotimi - pasirūpinti organizacijos darbo klimatu, o daugumai jų tai yra naujas socialinis aspektas. Straipsnyje analizuojamas organizacijos klimatas, jo komponentai ir veiksniai, kurie padeda įvertinti dviejų organizacijų klimatą, valdymo stiliaus bruožus, organizacijos kultūrą, pasitenkinimą darbu ir bendravimą su kolegomis. Tyrimo tikslas - įvertinti dviejų uždarųjų akcinių bendrovių - „Stronga" ir „Wood" (pavadinimai pakeisti) klimato veiksnius. Gauti organizacijos klimato įvertinimo rezultatai padeda atskleisti darbuotojų nuomonę apie kompaniją, valdymą, tarpasmeninius santykius, pasitenkinimą darbu, o tai yra susiję su kokybine ir klimato turinio išraiška. Visi paminėti veiksniai yra svarbūs ir įtakoja organizacijos klimatą. Tyrimai parodė, kad, darbuotojų nuomone, abiejų įmonių organizacijos klimatas yra vidutiniškai palankus. UAB „Stronga" klimatas yra vertinamas palankiau. Apibendrinus darbuotojų nuomonę apie kompaniją, galima konstatuoti, kad respondentai įvertino kompanijas, kuriose dirba, gana palankiai, jie jomis didžiuojasi. Vertinat svarbiausius kompaniją apibūdinančius faktorius pirmiausia buvo paminėti kompanijos tikslai, vertybės ir sauga darbe. Vertinant nuomonę apie vadovus, respondentai yra geresnės nuomonės apie UAB „Stronga" vadovą, jo valdymo gebėjimus, juo labiau pasitikima. Abiejose kompanijose dominuoja autokratinis valdymo stilius, nors UAB „Stronga" vadovas turi daug liberalaus valdymo stiliaus bruožų. Tyrimo rezultatai rodo, kad palankaus klimato, kuriame vyrauja harmoningi santykiai tarp darbuotojų ir darbdavių, formavimas yra svarbus organizacijos sėkmės veiksnys.

ENThere are made researches of company climate, its components and factors, which helps to evaluate its importance in those two companies. The organizational climate characteristics, leadership styles, company's culture, satisfaction of work, satisfaction of interpersonal relationship with colleagues and another aspects are analysed, Organizational climate conceptions are represented, detailed leadership styles, organizational climate factors and its influence to company climate. Chosen research tool-interview - let to explore how mentioned companies' employees value their companies, leadership style, work satisfaction and interpersonal communication. Made research showed, that the most important factors for company climate are communication, creation of healthy climate, where relationship between managers and employees are harmonious. .And it is most important factor for company successful activity. Companies, which environment based on confidence, have more opportunities to reach good work results in shifting en\ ironment. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17075
Updated:
2018-12-17 12:16:19
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: