Iš Užnemunės bažnytinės muzikos istorijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Užnemunės bažnytinės muzikos istorijos
Alternative Title:
From the history of church music of the Užnemunė region
In the Book:
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami klausimai sietini su XVIII -XX a. pradžios Užnemunės bažnytinės muzikos istorija. Atsižvelgiant į istorinį ir sockultūrinį kontekstą yra aptariama lenkiškai ir lietuviškai giedamų giesmių kilmė bei jų paplitimas. Analizuojama profesionalios muzikos raida, vargonininkų rengimas, chorų steigimas bei šios veiklos svarba lietuvių tautiniam atgimimui. Aptariama mėgėjiškų teatrų, atskirų pasirodymų bei bažnytinių chorų vaidmuo puoselėjant ir ugdant krašto kultūrą. Pažymima Šv. Cecilijos draugijų veikla, bei jų kūrimosi aplinkybės. Atskleidžiama daugelis tuo metu vykusių pozityvių muzikinio gyvenimo pokyčių sietinu su muzikiniu lavinimu, pasaulietinės bei bažnytinės muzikos sklaida bei šviečiamaisiais ir informaciniais straipsniais periodiniuose leidiniuose. Konstatuojama, jog muzikinio gyvenimo tėkmė brutaliai buvo nutraukta prasidėjus Pirmajam Pasauliniam karui bei politinio gyvenimo pokyčiams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Užnemunė; Bažnytinė muzika; Šv. Cecilijos draugija; Vargonininkai; Chorai, bažnytiniai.

ENThe article considers several questions related to the history of church music of 18th - early 20th century Užnemunė and discusses the reasons that determined the selection of both Polish and Lithuanian songs. The article also presents the historical social and political context, explaining the lack of professionalism in the church music of the Užnemunė region. The analysis of the development of professional music focuses on the role of Gregorian chant, professional training of organ players and the importance of church choirs and other art groups. Church choirs, with the growing number of harmonized Lithuanian folk songs in their repertoire, made significant contribution to the national revival. The reasons for the development of artistic activity in the parishes of Užnemunė in the 20th century are outlined. The article looks into the ways and reasons why church choirs joined the theatrical movement and presents facts regarding the choir members' participation in public theatrical performances. The paper reveals the educational mission of the Saint Cecilia Association, which initiated the publishing of music literature and encouraged the professional training of organists. The article presents prominent Lithuanian musicians who were educated in West European institutions specializing in church music. They revived church music in Lithuania after its decline in the years following the First Word War and promoted innovations in this form of art. [From the publication]

ISBN:
9986638623
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1706
Updated:
2021-03-05 10:53:44
Metrics:
Views: 38
Export: