Šių dienų pradinukas ir jo ugdymo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šių dienų pradinukas ir jo ugdymo problemos
Alternative Title:
Modern primary school pupils and problems of their education
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 48, p. 110-115
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Pradinis ugdymas; Ugdymo kaita; Schools; Primary education; Education development.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pradinis ugdymas / Primary education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTTūkstantmečių sandūroje būtina atkreipti dėmesį į pastarojo meto reikalavimus, keliamus mokyklai, atidžiau pažvelgti į nūdienes ugdymo problemas, jų specifiškumą. Straipsnyje nagrinėjami esminiai mūsų gyvenimo pokyčiai, darantys įtaką vaikams, ypač jų savijautai, ir reikalaujantys kitaip traktuoti ugdymo uždavinius žemiausioje sistemingo privalomo mokymo grandyje – pradžios mokykloje. Bandoma atsakyti į klausimą, kodėl tobulinant ugdymo technologijas vis dar nematyti teigiamų jo rezultatų. Taikyti tyrimo metodai: literatūrinių šaltinių analizė (publikacijų, atskleidžiančių laikotarpio specifiką, šių dienų situaciją ir galimą jos poveikį vaikui), anketos, pokalbis. Buvo tirta mokytojų, kurių darbo su pradinukais stažas nuo 7 iki 20 metų, nuomonė. Atlikta analizė atskleidė, kad per pastaruosius 10-20 metų įvyko ženklūs visuomenės socialinių ir ekonominių sąlygų pakitimai, todėl iškilo nauji reikalavimai pradinei mokyklai. Dėl pakitusių sąlygų pastebimai pasikeitė ir pradinukai: jie tapo savarankiškesni, aktyvesni, smalsesni, bet kartu labiau pažeidžiami, nervingesni, agresyvesni, sunkiau susikaupiantys, nerimastingesni. Šių dienų pradinėje mokykloje svarbu formuoti ne tik dalykinę ir mokymosi kompetenciją, bet ir mokyti gyventi kartu bei mokyti būti. Todėl formuojant pradinių klasių mokytojo kompetenciją keliami vis didesni reikalavimai negu ligi šiol. Tai yra laikotarpio reikalavimai mokyklai.

ENDuring the last 10-20 years, distinct social and economical changes have occurred in the life of Europe. They have also got a great impact on modern children's lives. Present - day children of primary school are more independent and active than those of the past; they have better knowledge of different subjects. Yet primary - school pupils of nowadays have also become more aggressive, anxious, lacking communication skills. Therefore, the educators of the present time have to face new and more complicated tasks of primary education. The present situation sets greater requirements of pedagogical competence, which can be acquired by way of university education. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17011
Updated:
2018-12-17 10:52:52
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: