Užnemunės ornamentų atgimimas profesionaliojoje dailėje. Antano Tamošaičio kūryba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užnemunės ornamentų atgimimas profesionaliojoje dailėje. Antano Tamošaičio kūryba
Alternative Title:
  • Revival of Užnemunė region ornaments in professional art. Creative works of Antanas Tamošaitis
  • Revival of the ornaments of Užnemunė in professional art. The work of Antanas Tamošaitis
In the Book:
Keywords:
LT
Dailė / Art; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama tema – šiaurės vakarų Užnemunės tekstilės ornamentų taikymas XX a. 3-4 dešimtmečio profesionaliojoje dailėje (suvalkietiški ornamentai išpopuliarėjo medžio dirbiniuose, knygų grafikoje ir plakatuose nuo XX a. pradžios). Ši tendencija ryškiausiai įkūnyta praėjusio amžiaus tekstilės pradininko Antano Tamošaičio (1906) kilimuose. Su žmonas jis audė trijų pagrindinių rūšių kilimus: rištinius, austinius ir kaišytinius. Meistras kryptingai diegė suvalkietiškąją tekstilės ornamentiką profesionaliuose darbuose, jo dėka šios rūšies ornamentika ypač išplito. Kurdamas kilimus dailininkas rėmėsi tik audinių ornamentais, juos stilizavo atsižvelgdamas į atlikimo techniką, be to, siekė išlaikyti lietuviškiems tekstilėms ornamentams būdingą puošybos tektoniškumą, silueto stilizaciją ir formos sampratą.Reikšminiai žodžiai: Užnemunė; Liaudies dailė; Tekstilė; Ornamentai; Profesionali dailė; Kūryba.

ENThe article discusses application of North West Užnemunė region textile ornaments in XX c. professional art of the 30-ies and 40-ies (Suvalkai region ornaments became popular in wooden artifacts, book graphics, and posters since the beginning of XX c.). This trend is most vividly embodied in carpets of the last century textile pioneer Antanas Tamošaitis (1906). Together with his wife, he weaved carpets of three main types: corded, woven, and decorated. The craftsman was consistent in introducing Suvalkai region textile ornaments into professional works; thanks to him, ornamental detail of this type became widespread. In creating carpets, the artist did not rely solely on textile ornaments, he stylized them with a view to used technique; besides, and he strived to maintain tectonic nature of decoration, stylized outlines, and the concept of a form typical of Lithuanian textile ornaments.

ISBN:
9986638623
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1697
Updated:
2021-03-05 10:53:03
Metrics:
Views: 45
Export: