Культурные мотивы и исторические образы Литвы в поэзии К. Бальмонта

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Культурные мотивы и исторические образы Литвы в поэзии К. Бальмонта
Alternative Title:
Lithuanian cultural motifs and historical images in K. Balmont's poetry
Authors:
In the Journal:
Keywords:
LT
Konstantinas Balmontas; Mitologija / Mythology; Tautosaka / Folklore; Užsienio literatūra / Foreign literature.
Summary / Abstract:

LTPagrindiniai straipsnio tikslai: 1) paaiškinti priežastis, kurios K. Balmonto kūryboje sudarė Lietuvos temos atskleidimo esmę; 2) panagrinėti kultūrinius motyvus ir istorinius Lietuvos įvaizdžius K. Balmonto poezijoje (ne siaura tekstologine, o kultūrine ir socialine bei istorine prasme). Straipsnio autoriaus nuomone, K. Balmontas savo poezijoje sėkmingai panaudojo kultūrinio dialogo tarp Rusijos ir Lietuvos motyvą. Joje pagrindiniai lietuvių mitologijos įvaizdžiai pristatomi kaip tautinės kultūros dalys. Svarbiausi lietuvių mitologinės sistemos elementai (pavyzdžiui, dievo Perkūno, miško garbinimas, ugnies kultas ir kt.) organiškai įkūnyti K. Balmonto kūriniuose. Straipsnio autoriaus manymu, susidomėjimas lietuvių mitologijos tema atsirado dėl Belmonto estetinio nusiteikimo -- per folkloro tyrimus sukurti stiprius ryšius tarp Rusijos ir Lietuvos meno sferų, įkūnyti kultūrų dialogo fenomeną. Kūrybiškas Lietuvos kultūrinių motyvų ir istorinio įvaizdžio traktavimas sudarė prielaidas sukurti originalaus senojo pasaulio, kuris kupinas mitų ir archetipų, paveikslą.Reikšminiai žodžiai: Konstantinas Balmontas; Lietuvių folkloras; Literatūra; Mitologija; Rusų literatūra; Sidabrinio amžiaus literatūra; Konstantin Balmont; Lithuanian folklore; Lithuanian Literature; Lithuanian mythology; Russian Literature; Silver Age Literature.

ENThe main aim of this article is to investigate K. Balmont's poetry, which was dedicated to sphere of Lithuanian mythology and folklore. It also aims at explaining the reasons, which were at the core of K. Balmont's interest in Lithuania. It is very important to underline the motif of cultural dialogue between Russia and Lithuania. K. Balmont successfully used this method in his poetry and had created very attractive mythological stream in the atmosphere of Silver Age Literature. The main images of Lithuanian mythology were presented as parts of national culture. The most important parts of Lithuanian mythological system (as an honouring of God of Thunder; honouring of forest; Cult of the Fire...) were organically embodied in K. Balmont's writings. The interest to topic of Lithuanian mythology was created by Balmont's aesthetic principle - the arrangement of strong ties between Russian and Lithuanian art spheres. The examination of cultural motifs and historical images of Lithuania is also very important. It was necessary to find signs of pagan mode of life: snakes, fire, forces of nature, heavenly bodies. As a result the picture of ancient world, full of myths and archetypes was created. [From the publication]

ISSN:
1648-1496
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16940
Updated:
2020-03-06 08:14:16
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: