Early childhood intervention in Lithuania in European context

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Early childhood intervention in Lithuania in European context
Alternative Title:
Ankstyvoji intervencija vaikystėje: Lietuvos situacija Europos kontekste
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 17-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvosios intervencijos vaikystėje politika Europos šalyse; Lyginamoji analizė.; Early childhood intervention policy in European countries; Comparative analysis.
Keywords:
LT
Ankstyvosios intervencijos vaikystėje politika Europos šalyse; Lyginamoji analizė.; Vaikai / Children.
EN
Comparative analysis..
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tyrimo objektas pagrindiniai Lietuvos ankstyvosios intervencijos vaikystėje aspektai, atsižvelgiant į šios srities Europos šalių kontekstą. Tyrimo tikslas atskleisti Lietuvos ankstyvosios intervencijos vaikystėje situaciją ir palyginti ją su pagrindinėmis Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros rekomendacijomis. Taikyti tokie tyrimo metodai: dokumento analizė, apklausa raštu, sutelktos grupės diskusijų metodas, interviu. Atlikta Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros dokumento - ataskaitos ir rekomendacijų (ECI in Europe. Analysis of Situations in Europe. Summary Report, 2005) analizė leido išskirti pagrindinius Lietuvos AIV analizės aspektus. Bendra Europos šalių AIV analizė vyko keturiais etapais: informacijos surinkimas, pasidalijimas patirtimi ir informacija, diskusijos sutelktoje grupėje, gautos informacijos ir duomenų validavimas. Ši veikla leido parengti projekto ataskaitą ir rekomendacijas (šio straipsnio autorė dalyvavo visose projekto veiklose ir kartu su projekto dalyvių grupe parengė ataskaitą). Taip pat straipsnyje panaudoti specialistų, dirbančių 38 Lietuvos ankstyvosios reabilitacijos tarnybose, ir tėvų, auginančių rizikos grupei priklausančius vaikus nuo gimimo iki 5 m., apklausos rezultatai. Iš viso apklausti 325 respondentai: 164 specialistai ir 161 šeimos atstovas (dažniausiai motinos). Situacijos analizei atlikti naudota ir AIV ekspertų sutelktos grupės diskusijų medžiaga bei interviu su tėvais ir specialistais duomenys. Tyrimo rezultatai liudija, kad ankstyvosios intervencijos sistema Lietuvoje yra funkcionali ir iš dalies atitinka pagrindines Europos šalių AIV rekomendacijas, tačiau yra ir tobulintinų aspektų [...]. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to reveal and to present the situation of early childhood intervention (ECI) in Lithuania in the context of new recommendations of European Agency. The main results and findings from the study are presented in the article in such sequence: methodological-theoretical approaches of ECI and its evolution, findings on collaboration in ECI between parents and professionals as well as parental satisfaction with ECI in Lithuania; results of assessed and compared ECI situation in Lithuania and other European countries. Different elements of ECI were identified during the analysis: availability, proximity, affordability, diversity, etc. The analysis of the situation showed that ECI in Lithuania is functional, but there are some ECI aspects (e.g. the quality of early intervention service in rural areas vs. city centres; co-ordination and co-operation among services and related professionals provided at local and national levels; comprehensive training on young children's development for various professionals involved, etc.) to be improved at the national, regional and local levels. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16904
Updated:
2018-12-17 12:02:40
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: