The Development of virtual banking business - new possibilities and prospects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of virtual banking business - new possibilities and prospects
Alternative Title:
  • Virtualios bankininkystės verslo plėtra - naujos galimybės ir perspektyvos
  • Развитие виртуального банковского дела - новые возможности и перспективы
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 43, p. 121-133
Summary / Abstract:

LTSparčiai besivystant naujoms technologijoms, spartėjant globalizacijos procesams, didėja bankų teikiamų paslaugų spektras, kinta jų pobūdis bei pateikimo būdas. Bankai priversti mažinti siūlomų paslaugų kainas ir sąnaudas, racionalizuojant veiklą bei didinant veiklos efektyvumą. Naujomis technologijomis paremto virtualaus banko modelio pritaikymas praktikoje suteikia galimybę ne tik didinti banko veiklos efektyvumą, minimizuojant sąnaudas, bet taip pat neribotai plėstis geografiškai, didinti bankinių paslaugų prieinamumą bei gerinti santykių su klientais valdymą. 1995 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose pradėtos teikti internetinės bankininkystės paslaugos sudarė prielaidas internetines bankininkystes atsiradimui. Tų pačių metų spalio mėnesį Atlantos valstijoje buvo įsteigtas pirmasis pasaulyje virtualus bankas - Security First Network Bank. Nors virtualūs bankai egzistuoja jau daugiau nei 10 metų, visuotinai priimtino virtualaus banko apibrėžimo dar nėra. Bene informatyviausia virtualaus banko sąvoka yra pateikiama straipsnyje "A Guideline Issued by the Monetary Authority under Section 16(10) of the Banking Ordinance", kur virtualus bankas apibūdinamas kaip įmonė, teikianti bankines paslaugas internetu arba kitais elektroniniais kanalais. Remiantis kitų Lietuvos bei užsienio autorių moksliniais darbais, kredito institucijų veiklą reglamentuojančių LR teisės aktų, ES direktyvų, Lietuvos banko, Lietuvos bankų asociacijos, TNS Gallup, Europos Centrinio banko duomenų analize, straipsnyje yra analizuojama virtualių bankų raida pasaulyje, tokio tipo bankų privalumai ir trūkumai, virtualių bankų steigimo ir plėtros galimybės Lietuvoje.

ENThe paper analyses the origination and development of virtual banking business, indicates the most important development trends in banking sector. Authors use qualitative analysis to reveal the development and prospects of virtual banking sector in the world, point out the advantages and disadvantages of virtual banks, disclose prospects of establishing a virtual bank in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Elektroninė bankininkystė Lietuvoje : plėtros tendencijos ir problemos / Kristina Levišauskaitė, Jolita Rakevičienė. Pinigų studijos. 2004, Nr. 2, p. 94-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16901
Updated:
2018-12-17 12:02:39
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: