Demokratijos kliūtys ir jų įveikimo teise galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratijos kliūtys ir jų įveikimo teise galimybės
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 10 (100), p. 7-14
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorius ieško demokratijos požymių ir esminių jos identifikavimo ženklų, leidžiančių atpažinti ir įvertinti demokratijos buvimo arba dangstymosi ja apraiškas. Nurodomos demokratiniame režime kylančios problemos ir ieškoma šių problemų atsiradimo priežasčių. Atsižvelgiant į tai, kad demokratija kaip procesas yra atvira augimui arba, priešingai - susinaikinimui, ieškoma jos išlikimo ir augimo kriterijų. Akcentuojama teisės svarba demokratijai ir vadovaujantis teisės asmenų lygybės principu vertinamos demokratinių procesų apraiškos. Pabrėžiama socialinio kompromiso būtinybė bei neišvengiamas valdžių realus padalijimas. Kritikuojamas daugumos principas ir kitos teisėkūros problemos, pateikiami siūlymai bei vertinami, atskleidžiami ir modeliuojami galimi demokratijos tobulinimo variantai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Daugumos principas; Democracy; Principle of majority.

ENThe author of the article looks for the symptoms of democracy and essential signs of its identification that would allow recalling and evaluating manifestations of democracy or its simulations. The author identifies problems rising in democratic regime and looks the reasons of their appearance. Taking into account hat democracy as a process is open for the development, or, in contrary, to the self-destruction, the author looks for the criteria of its survival and development. The author highlights the importance of the law on democracy and evaluates manifestations of democratic processes on the basis of principle of personal equality. The author emphasises the necessity of social compromise and inevitable distribution of powers. The author criticises the principle or majority and other problems of legislation; delivers suggestions; and evaluates, discloses, and simulates possible alternatives of improving democracy.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16828
Updated:
2018-12-17 12:02:25
Metrics:
Views: 38    Downloads: 2
Export: