Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle
Alternative Title:
Concept of liberal education in higher education
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2000, t. 7, p. 280-285
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LTLiberalaus ugdymo koncepcija - tai viena ugdymo teoriją grindžiančių metodologinių nuostatų, sudarančių galimybes laisvai, integraliai asmenybei ugdyti ir saviugdai. Straipsnio tikslas - apibrėžti liberalaus ugdymo sampratą, remiantis Dž. Grėjaus (John Gray, 1992) modernia žmogaus ir visuomenės koncepcija bei B. Barnett, Ch. Bailey, T. McLaughlin liberalaus ugdymo apibūdinimu. Straipsnyje yra analizuojami svarbiausi Dž. Grėjaus sampratos elementai, tokie kaip individualizmas, egalitarizmas, universalizmas ir meliorizmas bei jų pasireiškimas aukštojo mokslo sampratoje. Liberalus ugdymas yra grindžiamas humanizmo vertybėmis ir akcentuoja prigimtinių žmogaus teisių būtinybę. Svarbiausi jo aspektai yra individualybės prioritetas ir individualybės ugdymosi (savikūros) laisvė. Intrapersonaliniu lygmeniu liberalus ugdymas aukštajame moksle yra saviugda. Liberalus ugdymas (ypač aukštajame moksle) yra radikalus asmenybės tobulinimas, individui įgyjant žinių jo laisvėjimo procese.

ENThe purpose of this article is to describe J. Gray's (1992) conception of modern man and society, to Ch. Bailey, R. Barnett, T. Me Laughlin's characteristic of liberal higher education. The essential elements (of J. Gray's conception) as individualism, egalitarism, universalism and meliorism and it's expression in higher education arc analysed in this article. The priority of individuality and freedom to choose self - creation and the possibilities of improvement arc acknowledged as values of higher liberal education. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
The Aims of university studies: aspirations and reality from students' point of view / Viktorija Baršauskienė, Jūratė Guščinskienė. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 3 (40), p. 112-119.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16682
Updated:
2018-12-17 10:43:13
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: