Liturgijos atnaujinimas ir muzika : popmuzika katalikų bažnyčiose - liturginės reformos vaisius?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liturgijos atnaujinimas ir muzika : popmuzika katalikų bažnyčiose - liturginės reformos vaisius?
Alternative Title:
Liturgical renewal and music : pop music in Catholic Churches - the fruit of the liturgical reform?
In the Journal:
Soter . 2008, 27 (55), p. 113-126
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
liturgija; muzika; katalikų bažnyčia; liturginė reforma; bažnytinė pop muzika
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas bažnytinės muzikos problemoms, kilusioms Vatikano II Susirinkimui inicijavus liturgijos reformą. Apžvelgiama reformos įgyvendinimo eiga: organizacijų, atstovaujančių skirtingoms nuomonėms apie muzikos vaidmenį liturgijoje, kūrimasis, visuotinio tikinčiųjų veiklumo (participatio actuosa) paskatintas naujos stilistikos bažnytinės muzikos radimasis ir pan. Analizuojama daugiausia ginčų kelianti bažnytinė popmuzika, aptariant jos vertinguosius bruožus, trūkumus bei perspektyvas ateities Katalikų Bažnyčios liturgijoje. [Iš leidinio]

ENThis article addresses church music problems that developed after the liturgical reform initiated by the Second vatican Ecumenical Council. The article reviews the course of reform implementation: the formation of organisations representing different views as to the role of music in liturgy, the origination of new-style church music facilitated by the liturgical involvement of true believers (participatio actuosa), etc. The article also analyses disputable church pop music by discussing its goodness, shortages and future perspectives in the Catholic Church's liturgy. [From the publication]

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16551
Updated:
2018-12-17 12:15:28
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: