Laukuvos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio raida
Alternative Title:
Laukuva Environs Cultural Landscape Development
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 33-48. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Taip pat paskelba leidinyje: Lietuvos lokaliniai tyrimai. 2006
Keywords:
LT
Kraštovaizdis / Landscape.
Summary / Abstract:

LTLaukuvos apylinkėse nuolatos gyvenama daugiau kaip 2000 metų. Apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio židinių kompaktiškumą greičiausiai nulėmė derlingumu nepasižymintys didelio rūgštingumo dirvožemiai. Iki pat XX a. pradžios Laukuvos apylinkėse buvo paplitę bajorkaimiai. Didžioji dauguma jų įsikūrė Laukuvos gūbrio aukštesnėse vietose, kur paplitę lengvesni dirvožemiai. Laukuvos apylinkėse būta ir didelių (60–70 ha) ūkių, vadinamų užusieniais. Laukuvos–Padievyčio kultūriniams kraštovaizdžiui XX a. pirmoje pusėje būdingas mažas miškingumas, ariama žemė sudarė 25–50 proc., būta nedidelių durpynėlių. Vyravo krūmingos pievos ir ganyklos. XX a. antroje pusėje sovietų valdžios vykdyti žemės melioravimo darbai pakeitė istoriškai susiklosčiusią agrarinio kraštovaizdžio erdvinę struktūrą.Reikšminiai žodžiai: Laukuva; Valsčiai; Kraštovaizdis.

ENThe environs of Laukuva have been inhabited since the beginning of our era. Such attachment to a constant settlement, probably, has been predetermined by the infertile hard culturized acid soils. Up to the very beginning of the 20th century gentry villages had survived in the environs of Laukuva. Most of them had been established in the highest places of Laukuva crest where lighter soils are spread. Besides, these were large 60–70 ha farms, so called uzusieniai (beyond borders). The status of an individual farm-stead showed not only its owners another property situation but also personal liberties in the former serfdom society. The environs of Laukuva-Padievytis as an old cultural landscape areal distinguished themselves in the first half of the 20th century by their low woodedness, small arable land plots that made up hardly 25–50 % rural land area and intensively exploited small peat-bogs. Meadows and pastures predominated here. During the land-reclamation carried out in the Soviet period in the second half of the 20th century the environs of Laukuva lost a significant part of its historically conditioned agricultural landscape and also a part of its historical memory associated with it. [From the publication]

ISSN:
2029-0799
Related Publications:
Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio ištakos / Filomena Kavaliutė. Geografijos metraštis 2000, t. 33, p. 20-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1646
Updated:
2020-06-19 11:09:26
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: