Computer jargons and their lithuanian adequacies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Computer jargons and their lithuanian adequacies
Alternative Title:
Kompiuterinio žargono ir jo atitikmenų tyrimo ypatumai
In the Journal:
Santalka . 2008, t. 16, Nr. 4, p. 53-60
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
žargonas; skoliniai; lietuviški atitikmenys; vartojimo dažnumas
EN
jargon; borrowings; Lithuanian equivalent; frequency rate of occurrence
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atlikti neteiktinų terminų ir jų atitikmenų vartojimo studentų šnekamojoje kalboje dažnumo tyrimus, aprašyti sakytinės vartosenos polinkius, nustatyti leksikos variantų atranką lemiančius veiksnius bei skatinti taisyklingą lietuvių kalbos vartojimą. Sakytinė kompiuterinio žargono ir jo atitikmenų vartosena tirta remiantis anketinių apklausų duomenimis. Atlikus vartosenos tyrimus nustatyta, kad studentų šnekamojoje kalboje vyrauja žargonas. Pagrindiniai tai lemiantys veiksniai yra aplinka, kurioje jie bendrauja, ir įpratimas naudoti angliškas programas. Leksikos variantų atrankai įtaką daro lingvistiniai ir ekstralingvistiniai veiksniai. Ekstralingvistiniai veiksniai turi didesnę įtaką. Pagrindinės priežastys, skatinančius atmesti lietuviškus atitikmenis, yra leksikos variantų nepatrauklumas, neįprastumas, o kai kurie iš jų negirdėti. Pabrėžiamas šios temos aktualumas, nes skoliniai, žargonas skverbiasi į lietuvių kalbą ir ją užteršia. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the frequency rate of occurrence of computer jargon in students' colloquial speech. The ratio of borrowings to their Lithuanian equivalents is also explored. The methods of the research include the analysis of the data obtained in the questionnaire survey and in the statistical processing. The results show that jargons prevail in students' colloquial speech. The reasons for rejecting Lithuanian equivalents are analysed. Most probably students are influenced by the environment in which they communicate. The paper aims to research and analyse terms for the purpose of promoting correct usage. [From the publication]

ISSN:
1822-430X, 2351-714X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16435
Updated:
2018-12-17 12:15:04
Metrics:
Views: 1