Archeologinė Laukuvos apylinkių praeitis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archeologinė Laukuvos apylinkių praeitis
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 113-140. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
Laukuva; Šilalė; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTVlado Statkevičiaus kraštotyrinė veikla didžiąja dalimi buvo susijusi su archeologija. Jei ne jo tyrinėjimai ir sukaupta medžiaga - apie seniausią Laukuvos apylinkių praeitį archeologai nedaug ką galėtų pasakyti. Nuo 1961 m. Vladas Statkevičius pradėjo rinkti medžiagą apie Šilalės rajono archeologinius paminklus, spaudoje skelbė apie tai straipsnius, o nuo 1976 m. savo veiklos duomenis ir rezultatus pradėjo apibendrinti ataskaitose, kurios buvo pavadintos "Kraštotyrininko Vlado Stakevičiaus užrašais". Būtent šie užrašai šiuo metu yra vertinga ir reikšminga medžiaga apie to regiono archeologijos paminklus, jų būklę bei paveldosaugą. Vladui Statkevičiui atminti skirtame straipsnyje, daugeliu atveju remiantis jo surinkta medžiaga, yra analizuojama archeologinė Laukuvos apylinkių praeitis. Šiame regione nepavyko aptikti akmens ir žalvario amžiaus gyvenviečių pėdsakų. Rasti tik keli pavieniai to laikotarpio dirbiniai. Neatmetama galimybė, kad ateityje Paršežerio, Lūksto, Padievyčio paežerėse dar galima surasti akmens amžiaus gyvenviečių. Duomenų apie geležies amžiaus pradžią Laukuvoje irgi nėra daug. Nemažai archeologinės informacijos teikia piliakalniai, kurių šiame regione netrūksta. Išskirtinis žemaičių piliakalnių bruožas yra tas, jog jie šlaituose turi terasas arba pylimus piliakalnio papėdėje. Laukuvos apylinkė garsėja savo kūlgrindomis, tačiau jos iki šiol dar nesusilaukė tinkamo tyrinėtojų dėmesio. Kartu su piliakalniais ir alkakalniais jos sudarė darnią gynybinę sistemą. Kapinynai, kurių gausu regione, ir yra dar mažai tyrinėti.Reikšminiai žodžiai: Laukuvos apylinkės; Piliakalniai; Kūlgrindos; Kapinynai; Laukuva township environs; Hill-forts; Kūldringa..?; Burial grounds.

ENThe regional studies, performed by Vladas Statkevičius were mostly related with archaeology. If not for the researches, performed and the materials, accumulated by Statkevičius – not much could be said by archaeologists on the ancient past of the surroundings of Laukuva. Starting from 1961 Vladas Statkevičius commenced collecting materials on the archaeological monuments of Šilalė district, published articles on the issue, and starting from 1976 summarized the results of his activities in reports, entitled “Kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus Užrašai". At present the reports are valuable and significant materials on the archeological monuments of the region, their state and protection of heritage. The article, dedicated to the memory of Vladas Statkevičius, referring to his materials, analyzes the archaeological past of the surroundings of Laukuva. No traces of settlements of Stone and Bronze Age were managed to be found in the region – only several individual articles of the period. There is also a possibility that in the future settlements of the Stone Age could be found in the lakesides of Paršežerys, Lūkstas and Padievytis. There is also not much data on the beginning of the Iron Age in Laukuva. Significant amount of archeological information is provided by mounds, which are plentiful in the region. The exceptional trait of Samogitian mounds is that they have slope benches or mounds on the base of the hill. The Laukuva surroundings have still not attained proper attention from researchers, despite the fact that they, with their mounds, formed a harmonious defensive system. The gravesites, which are also plentiful in the region, also remain insufficiently studied.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1643
Updated:
2020-06-19 10:51:05
Metrics:
Views: 42
Export: