Kalbinės veiklos rūšių prioritetai dėstant užsienio kalbą aukštojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbinės veiklos rūšių prioritetai dėstant užsienio kalbą aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Prioritäten der Sprachtätigkeitsarten beim untericht der Fremdsprachen
In the Journal:
Santalka. 2007, t. 15, Nr. 2, p. 37-42
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbinė veikla; Nuoseklusis ir lygiagretusis mokymas; Kalbinės veiklos rūšių sąsajos ir; Integracija; Kalbinės veiklos rūšių koreliacija; Metodinis eksperimentas; Mokymo būdų aprobavimas; Praktinio; Darbo rekomendacijos; Linguistic practice; Sequentional and parallel teaching; Methodical experiment; Teaching aids.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Integracija / Integration; Kalbinė veikla; Kalbinės veiklos rūšių koreliacija; Kalbinės veiklos rūšių sąsajos ir; Metodinis eksperimentas; Pedagogika / Pedagogy; Nuoseklusis ir lygiagretusis mokymas; Praktinio; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTViena iš svarbiausių ir spręstinų užsienio kalbų mokymo problemų yra kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajos ir integracija mokomojo proceso metu. Šioje srityje yra nemažai nuveikta, tačiau daug svarbių klausimų dar laukia sprendimo. Jiems priskirtini šie: kokia turėtų būti darbo seka mokant kalbinės veiklos - nuosekli ar lygiagreti (vienu metu). Tai yra itin svarbu sprendžiant kalbinės veiklos rūšių sąsajų ir integracijos problemą; kokia turėtų būti lygiagrečiojo mokymo kalbinės veiklos rūšių eilės tvarka; kalbinės veiklos rūšių tarpusavio laiko santykis per pratybas; kaip reikėtų efektyviai derinti kalbinės veiklos rūšių integracijos būdus mokant jų lygiagrečiai. Pagaliau reikėtų nustatyti ir eksperimentu pagrįsti teigiamą kalbinės veiklos rūšių koreliaciją ir pateikti praktinio užsienio kalbos mokymo rekomendacijų. [Iš leidinio]

ENOne of the most important problems, related to teaching a foreign language is the interrelation of types of linguistic activities and their integration in the teaching process. A lot has been done in the area however a significant number of important issues still await resolution, including the following: which should be the succession of work when teaching linguistic activities - consistent or parallel (simultaneous), which is especially important when resolving the issue of interrelation and integration of the types of linguistic activities; which should be the order of the types of linguistic activities in case of parallel teaching; the time interrelation between the types of linguistic activities when practicing; how one should efficiently match the ways of integration of types of linguistic activities by teaching them in parallel. Finally the positive correlation of the types of linguistic activities should be established and tried by experiment and recommendations regarding practical teaching of a foreign language must be presented.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Autonominis mokymasis: dėstytojų funkcijos ir naujas požiūris į kalbinės veikos rūšis / R.E. Katalynaitė, L. Dubikaltytė-Raugalienė. Filologija (Vilniaus Gedimino technikos universitetas). 2004, Nr. 12, p. 35-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16269
Updated:
2018-12-17 12:01:25
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: