Emocinės realybės konstravimas fotografijoje : devintasis dešimtmetis Lietuvoje ir nuobodulys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocinės realybės konstravimas fotografijoje: devintasis dešimtmetis Lietuvoje ir nuobodulys
Alternative Title:
Construction of emotional reality in photography: 1980s in Lithuania and boredom
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2003, t. 31, p. 199-213. Istorinė tikrovė ir iliuzija : Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lietuvos fotografija; tikrovė; jausmų išraiška; apatija; absurdas; beprasmybė.
EN
Lithuanian photography; reality; expression of feelings; apathy; absurdity; meeningless.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas - ištirti devintojo dešimtmečio Lietuvos fotografijoje kuriamas emocines būsenas: apatiją, beprasmybės ir absurdo jausmą; išanalizuoti šių būsenų konstravimo strategijas; išsiaiškinti šio reiškinio priežastis; nubrėžti jo prasmės interpretacijų kontūrus. Analizuojant vizualinę fotografijos kalbą, pasinaudota semiotiniu metodu, taip pat pasiremta psichologijos žiniomis, analizuotas konteksto ir egzistencializmo filosofijos poveikis fotografijai. Interdisciplininis požiūris sudarė galimybę iš naujo perskaityti fotografijoje kuriamas prasmes: apatija suvoktina kaip atsiribojimo nuo nepriimtinos tikrovės taktika; taip pat ji perteikia pakitusį pačios fotografijos ir tikrovės santykį; absurdo ir beprasmybės jausmo atskleidimas fotografijoje sutampa su padidėjusiu dėmesiu dabarties momento patirčiai. [Iš leidinio]

ENThe study aims at examining the emotional states, created in Lithuanian photography of the eighties of the 20th century, i. e. apathy and feeling of absurd and inanity; analyzing the strategies for construing the said states; identifying the reasons for the phenomenon and outlying the profile for interpretation of its meanings. When analyzing the visual language of photography, the semiotic method and psychology knowledge was employed, the influence of the context and philosophy of existentialism in photography is analyzed. The interdisciplinary view created the possibility to read the meanings, created in photography anew: the apathy is comprehended as the tactics of distancing oneself from the unacceptable reality; in addition, it conveys the changed relations between photography itself and the reality; the revealing of the feeling of absurd and inanity in photography coincides with the increased attention to the experience of the “now” moment.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Kartotė be pirmavaizdžio : referentinio sąlyčio paradigma / Erika Grigoravičienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2005, t. 39, p. 83-97.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16204
Updated:
2018-12-17 11:12:40
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: