Globalizacija, naujasis europietiškumas ir nacionalinė (lokalinė) kultūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacija, naujasis europietiškumas ir nacionalinė (lokalinė) kultūra
Alternative Title:
Globalisation, the New European mindset and national (local) culture
Keywords:
LT
Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje postsovietinių (lokalinių) kultūrų raida gvildenama aiškinantis globalizacijos ir eurointegracijos vyksmų pobūdį. globalizacijos vyksmams tarpininkauja nacionalinės kultūros, kurios įvietina kapitalizmo sistemoje veikiančias suprekinimo ir suišteklinimo galias. Esminis pilietinio europietiškumo kūrimo programos bruožas tas, kad naujasis europietiškumas turi atsisieti nuo nacionalinių kultūrų ar net jas paneigti. Tad nacionalinės kultūros patiria įvairialypį denacionalizacinį ir globalizacijos, ir tam tikrų eurointegracijos aplinkybių poveikį. Nacionalinė kultūra, nespėjusi atgautos nepriklausomybės sąlygomis įgauti tvirtesnio desovietizuoto tapatumo, atsidavė visa apimantiems globalizaciniams kultūros bei kultūrinės kūrybos suprekinimo ir nuo nacionalinių dalykų atsaistytiems pilietinio europietiškumo įtvirtinimo vyksmams. Daroma išvada, jog visuminis denacionalizacijos poveikis kertasi su tais kultūros vaizdiniais ir nacionalinio bei kultūrinio tapatumo savikūros lūkesčiais, kurie padėjo laisvintis iš sovietinės okupacijos ir „sugrįžti į Europą“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Lokalinė kultūra; Europietiškumas; Kultūros industrija.

ENThe article considers the development of post-Soviet (local) cultures wth regard to globalizational and Euro-integrational processes. National cultures mediate globalizational drives localizing the main forces operating in the capitalist system – thats of commodification and resourcification. The essential feature of the Euroi-integrational program destined to implement new civic Europeanness is that this civility must be untied from any national cultures and national feelings. Thus the national cultures are under string denationalizational preasure stemming from both the globalizationa and Euro-integrational sides. After escaping from Soviet occupation national cultures have no time to frame desovietized identity and were exposed to all-embracing forces of cultural commodification and the political attitude of European denationalization. Conclusion is drawn that the impact of denationalization clash with the images of national culture and the the expectations of creation of national cultures and national identity which ecouraged the liberation from the Soviet occupation and helped „return to Europe“. [From the publication]

ISBN:
9986198003
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1611
Updated:
2020-09-04 21:23:19
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: