XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefiniu paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefiniu paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje
Alternative Title:
Annular brooches of embossed surface from the 2nd half of the 14th c. - 1st half of the 15th c. in the Grand Duchy of Lithuania and Livonia
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 32, p. 71-104
Keywords:
LT
žiedinės segės reljefiniu paviršiumi; Vynmedžio; Septynių balandių ir erškėčių vainiko simboliai; Aukojimas; Livonija (Livonia).
EN
Annularbrooches with embossed surface; Symblos of vine; Seven doves and crown of thorns; Sacrifice; Livonia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefiniu paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje. Apie 187 žiedinių segių reljefinių paviršiumi iš 40 vietovių duomenų buvo surinkta klasifikacijai. Pagal lankelyje vaizduojamus simbolius buvo išskirti šeši variantai ir kelios pavienės segės. Žiedinių segių reljefiniu paviršiumi lankeliuose yra vaizduojami vynmedžio, septynių balandžių, erškėčių vainiko, keli nenustatyti simboliai. Segės su vynmedžio ir septynių balandžių simboliais sudaro didžiąją žiedinių segių reljefiniu paviršiumi dalį. Griautinių XIVa. pabaigos - XV a. kapų, XIV a. aukojimo duobių ir degintinių kapų bei griautinių XIV a. Livonijos kapų koreliaciniai klasteriai buvo sudaryti tiriamų segių chronologijos apibrėžimui. Tyrimai leidžia teigti, jog XIV a. antrojoje - XV a. pirmojoje pusėje jos buvo gaminamos ir plačiai naudojamos. Gausūs koreliaciniai žiedinių segių reljefiniu paviršiumi duomenys iš aukojimo duobių ir degiminių kapų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei griautinių kapų Livonijoje parodė kitokią nei iki šiol manyta su jomis koreliuojančių radinių chronologiją. Remiantis XIV a. pabaigos - XV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės griautinių kapų ir XIV a. Livonijos kapų duomenimis nustatyta, jog vyras, moterys ir vaikai buvo žiedinių segių reljefiniu paviršiumi savininkai. Laužavietės ir Obelių ežeras yra svarbiausios žiedinių segių reljefiniu paviršiumi radimo vietos.

ENThe article deals with annular brooches of embossed surface. They are classified into six modifications and several single brooches. In the arcs of annular brooches there are depicted symbols of vine, seven doves, crown of thorns and some other not established symbols. To the aim of defining of the chronology of these brooches, the correlation clusters were made for GDL skeleton graves from the end of the 14th c. - 15th c, GDL sacrifice pits and cremation graves of the 14th c, as well as Livonian skeleton graves of the 14th c. It was established that these brooches were made and intensely used in the second half of the 14th c-first half of the 15th c. The abundant correlation data of annular brooches of embossed surface from GDL sacrifice pits and cremation graves and from Livonian skeleton graves showed the different chronology of finds correlating with them than it was supposed heretofore. The absolute majority of annular brooches of embossed surface was found in the places related to sacrifice, i.e. in sacrifice pits, fire-sites and in the Obeliai Lake. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16037
Updated:
2018-12-20 23:13:55
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: