Socialinio darbo specialistų poreikis stacionarioje gydymo įstaigoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socialinio darbo specialistų poreikis stacionarioje gydymo įstaigoje
Alternative Title:
Need of social work professionals in health care institutions
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2008, Nr. 6 (17), p. 54-66, 123-135
Keywords:
LT
Socialinės paslaugos; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Stacionari gydymo įstaiga.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami socialinio darbuotojo poreikio stacionarioje gydymo įstaigoje tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas anoniminės apklausos metodu. Apklausta 50 Alytaus apskrities stacionarių gydymo įstaigų medikų ir 174 pacientai. Atliktas tyrimas patvirtina socialinio darbuotojo poreikį stacionariose gydymo įstaigose. Socialinio darbuotojo veikla stacionarioje gydymo įstaigoje, medikų požiūriu, siejama su konsultacijomis ir informacijos socialiniais klausimais suteikimu, psichologinės pagalbos teikimu ir pacientų buitinių problemų tvarkymu, o respondentų pacientų nuomone, - informacijos ir konsultacijų teikimu socialiniais klausimais, pacientų atstovavimu bei rūpinimusi socialinių paslaugų tęstinumu. Socialinio darbuotojo darbas stacionariose gydymo įstaigose, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, bus sėkmingas, jeigu stacionarus gydymo skyrius, socialinės tarnybos, įstaigos, teikiančios informaciją ir atliekančios tam tikras socialines paslaugas, kitos sveikatos priežiūros įstaigos (pirminiai sveikatos priežiūros centrai, medicinos pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarai, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos) ir socialinio darbo vertinimo grupė veiks ne kaip atskiros struktūros, o kaip vieningos, sugebančios bendradarbiauti ir darbo veiksmingumu suinteresuotos institucijos. [Iš leidinio]

ENThe article contains the results of the survey on the demand of social workers in stationary health institution. The survey was carried out by the method of anonymous interrogation. 50 health care institution medics from the Alytus district and 174 patients were questioned. The research confirmed the need of social workers in stationary health care institutions. Social workers' activity in health care institutions, according to the medics, has to do with consultations and rendering information on social issues, with provision of psychological help and resolving patients' everyday life problems. Respondents-patients claim that it has to do with rendering information and consulting on social issues, representing patients as well as ensuring the succession of social services. The individual's health care performed by a social worker in health care institutions will be successful if the stationary curing departments, social service, the institutions providing information and certain social services, other health care institutions (Primary Health Care Centres, medical help, nursing curing stationeries, medical rehabilitation and sanatorium institutions) and social work evaluation group would work not as separate structures, but as unanimous, able to collaborate and interested in work effectiveness institutions. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Socialinių darbuotojų veiklos ypatumai teikiant socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose: socialinių darbuotojų patirties analizė / Rita Raudeliūnaitė, Eglė Buškevičiūtė. Socialinis darbas. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 204-220.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15992
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 42    Downloads: 26
Export: