Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen 1540. Bd. 2, Memel - Tilsit

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen 1540. Bd. 2, Memel - Tilsit
Publication Data:
Hamburg : Im Selbstverlag des Vereins, 2006.
Pages:
72*,537,8 p
Series:
Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V; Nr. 88/2
Notes:
Rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Memelis; Didžioji dykra; Rytų Prūsija [East Prussia]; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Kietuva; Lietuviai; Prūsijos hercogystė; Tilžė (Sovietskas; Tilsit); Ragainė; Kuršiai; Prūsijos Kunigaikštystė XVI a.; Klaipėdos valsčius 1539-1540; Tilžės valsčius; Mokesčiai karui prieš Turkiją; Mokesčių surinkimo sąrašai; ūkininkai; Samdiniai.
Contents:
Einführung [Įvadas] / Reinhard Wenzel.
Keywords:
LT
Didžioji dykra; Kietuva; Kuršiai; Lietuviai / Lithuanians; Memelis; Ragainė; Rytų Prūsija [East Prussia]; Samdiniai; Tilžė (Sovietskas; Tilsit); Tilžės valsčius; Ūkininkavimas / Farming; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Summary / Abstract:

LTVienas šaltinių, fiksuojančių dvarų ir žemės valdų padėtį Prūsijoje XVI a. viduryje, yra „Turkų mokesčiai“. Antrajame publikacijos tome skelbiama Karaliaučiaus istoriniame valstybės archyve saugoma Rytų Prūsijos mokesčių įstaigų Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įsrūčio, Želvos ir Prūsų Jurbarko biurų medžiaga. Skelbiami dokumentai gali būti prilyginti visuotinio mokesčių deklaravimo duomenims, dėl to jie neįkainojami gvildenant socialinės, ūkinės, demografinės praeities problemas. „Turkų mokesčiai“ taip pat npasitelkiami aiškinantis geneologines linijas ir įvairius demografinius klausimus. Apie Skalvos, Nadruvos ir Sūduvos žemes daugiau duomenų randama Petro Dusburgiečio kronikose ir Ordino laikų Lietuvos kelių aprašuose. Dykros formavimosi, vėlesnio apgyvendinimo ir ūkinės raidos klausimai nagrinėti Hanso ir Gertrūdos Mortensenų darbe. Tačiau Mortensenai daugeliu archyvinių dokumentų dar negalėjo pasinaudoti. 2-ame publikacijos tome skelbiami „Turkų mokesčių“ Prūsijos kunigaikštystėje 1540 m. Klaipėdos ir Tilžės valsčiuose informacija (gyventojai, gyvenvietės, profesijos, rinktų mokesčių sumos) būtina regiono žemės ir kitų ūkio šakų raidai, finansų padėčiai bei socialiniams procesams apibūdinti. Publikacija lydima išsamių dalykinių pastabų ir komentarų, rodyklių.

EN“Turkish Taxes” is one of the sources which gives a record of the situation of manors and owned land in Prussia in the middle of the 16th c. The second volume of a publication publishes the material of the Klaipėda, Tilsit, Ragnit, Insterburg, Gut Saalau, and Georgenburg offices of tax authorities of Eastern Prussia kept in the Königsberg State Historical Archives. The published documents may be equalled to the universal tax declaration data, thus they are invaluable when exploring the problems of the social, economic and demographic past. “Turkish Taxes” is also used for the clarification of stirps and various demographical issues. More data about the lands of Scalovia, Nadruvia and Sudovia are found in the chronicles of Peter of Duisburg and the descriptions of Lithuanian roads of the Order times. The issues of the formation of a desolate land, subsequent settlement and economic development were explored in the work by Hans and Gertrude Mortensen. However, they could not use many archival data. The information (on population, settlements, occupations, amounts of collected taxes) of Klaipėda and Tilsit volosts of the “Turkish Taxes” in the Duchy of Prussia in 1540, published in the second volume, is essential for the description of the development of region’s agriculture and other branches of economy, the financial situation and social processes. The publication contains exhaustive relevant remarks and comments as well as indexes.

ISBN:
393157735X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15970
Updated:
2013-04-28 18:21:24
Metrics:
Views: 35
Export: