Mykolo Šulco pasakaitų konspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Šulco pasakaitų konspektai
Alternative Title:
Professor Mykolas Šulcas' (Michał Szulc) notes of lectures
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2000, t. 17, p. 5-14. XIX-XX a. Lietuvos dailė. Edukacinis aspektas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mykolas Šulcas; 19 amžius; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Romantizmas; Klasicizmas; Michał Szulc; 19th century; Vilnius Univesity; Romanticism; Classicism.
Keywords:
LT
19 amžius; Klasicizmas; Mykolas Šulcas; Romantizmas; Universitetai / Universities.
EN
19th century; Classicism; Michał Szulc; Romanticism.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas - remiantis reikšmingiausia Šulco pedagoginio palikimo dalimi (jo paskaitų tekstais) pamėginti patyrinėti tik vieną iš architekto veiklos sričių - teorijų ir įrodyti jos nuopelnus - svarbą architektūros mokymo istorijai ir architektūros teorijai. Paskaitų konspektus sudaro kelios dalys: įvadas, dalys apie medžiagotyrą, statybinę statiką, pastatų projektavimą, architektūrinių orderių teorijos pritaikymą. Paskaitų konspekte atsiskleidžia M. Šulco erudicija, vaizdinga kalba. Architektūra įvardijama keleriopai - kaip mokslas ir kaip menas. Reikalaudamas iš architekto genialumo, skonio ir vaizduotės, M. Šulcas ypatingą dėmesį skiria statikos ir medžiagotyros problemoms, akcentuoja gamtos ir jos reiškinių refleksiją kūryboje. Svarbią vietą M. Šulco konspektuose užima orderių teorija, tuo tarpu architektūrinei puošybai jis skiria mažai dėmesio. M. Šulcas pirmasis pasiūlė architektūrą tirti jos atsiradimo ir raidos požiūriu: architektūros raida suvokiama ne vien kaip formalių bruožų kaita, bet kaip istorinių sąlygų nulemti reiškiniai, užimantys konkrečią apibrėžtą vietą architektūros istorijoje. Architektas turi vertinti praeities kūrinius ir pats kurti atsižvelgdamas į kontekstą - klimatą, papročius, epochos dvasią, medžiagas ir pan. M. Šulco teorija nebuvo kokio nors vieno autoriteto pažiūrų sekimas ar eklektiška pozicija, bet moderni savarankiška eruduota monolitiška pažiūra, būdinga Europos XIX a. pradžios architektūros teorijos tendencijoms. Čia persipynė laikotarpiui būdingos klasicizmo, jo blėsimo, gimstančio romantizmo idėjos. Ji leidžia pažinti, kokio pobūdžio žinių galėjo gauti Vilniaus universiteto studentai per architektūros paskaitas.

ENControversial tendencies are held by Mykolas Šulcas' contemporaries and up-to-date scholars with regard to the evaluation of Professor as an architect and pedagogue. Šulcas' career as a theorist was beclouded by his misfortunes as a practician. Thus Šulcas' notes of lectures are dealt with in the article on the basis of which Šulcas' contribution to the development of teaching architecture and to the theory of architecture is attempted tobe proved. In the text the architect is revealed as a highly educated personality. The prevalence of the concept (J. L. Durand) of utilitarian architecture in the theory of the architecture of Lithuania was challenged by his views. Some of Šulcas' ideas are closely related to those of R. F. de Chambray and the rationalist M.-A. Laugier. Šulcas was the first professor of the architecture at the University who has pointed out the value of historicism being widespread in Europe and who attached himself to the new enlightened aesthetics of romanticism. A great variety of opinions rather than usual information was presented to the students by the professor, and then a room for favourable conditions of finding a proper solution was sought. The article is attempted to prove Šulcas' theory not being as an eclectic position or the striving for the views of the only authority but a modern independent attitude characteristic of the tendencies of the theory of the early 19th century in Europe. By this theory we are allowed to be acquainted with the knowledge which the students of the Vilnius University could gain at their lectures of architecture. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15883
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: