Žemutinės Panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiaga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemutinės Panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiaga
Alternative Title:
Numismatic material of the lower Nemunas River side
In the Journal:
Lietuvos archeologija . 2001, t. 21, p. 431-450
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Žemutinė panemunė; numizmatika
EN
Numismatic; lower Nemunas side
Summary / Abstract:

LTTarp archeologijos šaltinių, atspindinčių kai kuriuos Žemutinės Panemunės regiono miestelių istorijos aspektus, didelę mokslinę reikšmę turi monetų radiniai. Nežiūrint į tokių radinių atsitiktinį pobūdį, apskritai lokalinis monetų kompleksas yra pakankamai reprezentatyvus ir objektyvus bendros regiono piniginės apyvartos raidos vaizdo atspindys. Analogijų radinių sudėtyje pasikartojimo dažnumas ir tarpusavio santykių tarp skirtingų monetų grupių stabilumas teikia galimybę ištirti pagrindinius piniginės apyvartos plėtros dėsningumus ir ypatumus. Be to, monetų radiniai - nepakeičiama laiko nustatymo priemonė. Įvertinus monetų nudilimą, atsižvelgus į jų apyvartos laiko optimumą, archeologijos objektus, kultūrinius horizontus galima datuoti 10-25 metų tikslumu. Be to, numizmatinė medžiaga, greta rašytinės, yra nepamainomi šaltiniai tyrinėjant tiek atskirų regionų, tiek ir vietovių ekonominių procesų kaitą. Žemutinės Panemunės regionas archeologų tiriamas nuo 1991 m., rasta ir nemažai monetų. Straipsnyje aptariami radiniai iš Seredžiaus, Zapyškio, Veliuonos, Vilkijos. Jurbarke ir Skirsnemunėje rastieji tik paminimi. XV a. monetos atspindi regiono miestų formavimąsi, bet jų nedaug. Monetų labai padaugėja XVI a. sluoksnyje. Ypač daug XVII a. monetų, o XVIII a. radinių pastebimai mažiau. Straipsnyje pateikta monetų kilmės analizė.

ENAmong the archeological sources, reflecting certain aspects of history of the towns of the region of the lower reaches of the Neman, the coin findings have the largest researching significance. Despite the incidental character of findings, the local complex of coins is a sufficiently representative and impartial reflection of the common development of monetary turnover in the region. Among the analogical findings the frequency of recurrence and the stability of the interrelations between different groups of coins provide the possibility to examine the main regularities and peculiarities of development of the monetary turnover. In addition, coin findings are an irreplaceable means for identification of time. Upon evaluating the wear of coins and taking into consideration the optimum of the time of their turnover, the archeological objects and the culture horizons can be dated at the accuracy of 10-25 years. In addition, both numismatic and written materials are irreplaceable sources for studying the development of economic processes in both individual regions and areas. The region of the lower reaches of the Neman has been examined by archeologists since 1991, a significant amount of coins was found. The article discusses the findings in Seredžius, Zapyškis, Veliuona and Vilkija. The ones, found in Jurbarkas and Skirsnemunė are only mentioned. The coins of the 15th century reflect the shaping of the towns in the region however such coins are not numerous. The quantity of coin findings increases in the layer of the 16th century. The number of coins of the 17th century is especially large and the findings of the 18th century are not so numerous. The article presents an analysis of the origins of the coins.

ISSN:
0207-8694, 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15855
Updated:
2018-12-17 10:52:35
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: