Lietuviškos reminiscencijos Igno Šeiniaus švediškoje kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos reminiscencijos Igno Šeiniaus švediškoje kūryboje
Alternative Title:
Lithuanian features in Ignas Šeinius' Swedish works
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama švediškoji Igno Šeiniaus kūryba, išryškinami jos esminiai meninės saviraidos bruožai, klostęsi per penkis dešimtmečius (1916-1959), rašytojui gyvenant ir kuriant Švedijoje. Pasitelkę lyginamosios literatūrologijos metodą, mėginsime surasti paralelių tarp lietuviškųjų ir švediškųjų I. Šeiniaus meninio mąstymo bei saviraiškos paradigmų. Retrospekcinis žvilgsnis (taikant hermeneutinės analizės principus) į rašytojo, lietuvių impresionizmo klasiko, patirtį padės mums įvertinti I. Šeiniaus švediškosios kūrybos fenomeną, numatyti jo vietą dvikultūriniame kontekste. Šiuo tikslu nuosekliau aptarsime švedų kalba raštytus I. Šeiniaus kūrinius, pažvelgsime į jų meninės raidos genezę (tačiau neteiksime išbaigtos tekstų analizės, nedetalizuosime rašytojo biografijos aktualijų). [Iš leidinio]

ENIn this article Ignas Šeinius’ Swedish works are analysed, the features of his personal artistic development are brought to light; these formed during the four decades (1916-1959) the writer lived and worked in Sweden. Using the comparative method of literary criticism, we will try to find parallels between I. Šeinius’ Lithuanian and Swedish cultural thinking and self-expression paradigms. A retrospective glance (applying the principles of hermeneutic analysis) at the experience of the writer, a classic author of Lithuanian impressionism, will help us to evaluate the phenomenon of I. Šeinius’ Swedish oeuvre, and to see his place in a bilingual context. With this objective we will more closely investigate I. Šeinius’ works written in Swedish, and we will take a look at the source of their cultural development (however, we will not do a complete textual analysis, and we will not give a detailed biography of the writer).

ISBN:
9955516984
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1584
Updated:
2020-06-05 21:02:00
Metrics:
Views: 39
Export: