Rizikos vertinimo ir pasirinkimo ypatumai paauglystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos vertinimo ir pasirinkimo ypatumai paauglystėje
Alternative Title:
Peculiarities of risk evaluation and choise among adolescents
In the Journal:
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Rizikingas elgesys / Risky behavior; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPaauglystė - pasirinkimų metas. Labai dažnai pasirenkami rizikingi sprendimai ir nesaugus elgesys: alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas, rūkymas, atsitiktiniai lytiniai santykiai, nesaugus vairavimas, ginklų naudojimas. Tokį rizikingą probleminį elgesį mėginama įvairiai paaiškinti. Vieni mano, jog paaugliai yra linkę į itin didelį aštrių pojūčių siekimą. Kiti paauglių rizikingą elgesį aiškina padidėjusiu egocentrizmu. Treti autoriai rizikingą elgesį sieja su polinkiais, kurių išraiška priklauso nuo socialinių ir aplinkos veiksnių, tokių kaip šeima, bendraamžiai, mokykla, bendravimas, įstatymų sistema, kultūrinių vertybių sistema, žiniasklaida. Tyrimai patvirtina, kad paaugliai labiau rizikuoja nei suaugusieji, tačiau autoriai nėra vienos nuomonės, kodėl jie rizikuoja. Gausu tyrimų, kurie atskleidžia, jog paaugliai dažnai rizikuoja sveikata (pvz., nesaugus vairavimas, rūkymas, atsitiktiniai lytiniai santykiai), tačiau mažai duomenų, kiek paaugliai rizikuoja kitose (pvz., socialinėje, etinėje ar kt.) rizikos srityse. Tyrimai pateikia prieštaringą informaciją. Mūsų tyrime taip pat ieškoma paauglių rizikingo elgesio prielaidų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Paauglystė; Rizikingas elgesys; Rizikos vertinimas ir pasirinkimas; Adolescence; Adolescent; Dangerous behavior; Risk behavior; Risk evaluation and choice; Teenagers.

ENThe teen years are a time of choices during which dangerous decisions and unsafe behavior: use of alcohol and narcotic materials, smoking, casual sexual relations, reckless driving, use of weapons are very often chosen. Such problematic dangerous behavior is explained in various ways. Some authors believe that teenagers are especially inclined to seek extreme feelings. Others explain the dangerous behavior by increased egocentrism. Still others link the dangerous behavior with inclinations, the expression of which depend on social and environmental factors such as family, peer group, school, personal contacts, system of laws, system of cultural values, and the media. Research data confirm that teenagers take greater risks than adults, but the authors did not find a single explanation of why they take these risks. There are many studies on how teenagers often risk their health (e.g. reckless driving, smoking, casual sexual relations), but little data on how much teenagers take risks in other (e.g. social, ethical/moral, etc.) areas. Although many studies have been made, a lot of contradictory information has been discovered. Thus, in this investigation there was an active search for the possible prerequisites for the dangerous behavior of teenagers. [text from author]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15772
Updated:
2018-12-17 11:53:20
Metrics:
Views: 41    Downloads: 12
Export: