Rizikingo sprendimo priėmimą ir rizikingą elgesį sąlygojantys veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikingo sprendimo priėmimą ir rizikingą elgesį sąlygojantys veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Determining Factors of Risky Decision-Making and Risky Behaviour
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
182 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė socialinė teorija nurodo, kad vystosi industrinė visuomenė, vadinama rizikos visuomene, todėl rizikingų sprendimų priėmimo ir rizikingo elgesio problemos tampa vis aktualesnės. Šiame darbe bandoma susieti rizikingų sprendimų priėmimą ir rizikingą elgesį ir juos analizuoti kaip asmenybės dispoziciją – polinkį rizikuoti, susidedančią iš dviejų komponentų – sprendimo ir elgesio. Darbo tikslas: nustatyti socialinių – demografinių veiksnių, asmenybės ypatumų ir situacijos veiksnių sąsajas su rizikingų sprendimų priėmimu ir rizikingu elgesiu. Tyrime dalyvavo 1160 tiriamųjų nuo 18 iki 60 m. amžiaus (442 vyrai ir 718 moterų). Nustatyta, kad rizikingų sprendimų priėmimas ir rizikingas elgesys priklauso nuo asmenybės ypatumų (pavyzdžiui, asmenys, kuriems būdinga ekstraversija, spontaniškumas arba intuityvus sprendimų priėmimo stilius ir kurie nėra orientuoti į socialinį patrauklumą, labiau linkę priimti rizikingus sprendimus ir rizikuoti, nei asmenys, kuriems būdinga intraversija, polinkis pasirodyti socialiai patrauklesniais ir racionalus sprendimų priėmimo stilius) ir yra susijęs su socialinėmis – demografinėmis asmens charakteristikomis (amžiumi ir lytimi). Priimdami sprendimus, žmonės labiau rizikuoja sveikatos, piniginės ir socialinės rizikos srityse nei etinės rizikos srityje; rizikingas elgesys dažniausias socialinės rizikos srityje, rečiausias – sveikatos rizikos srityje. Rizikingas elgesys yra susijęs su rizikingų sprendimų priėmimu. Norint numatyti, kaip žmogus elgsis rizikingoje situacijoje, būtina integruoti tiek asmenybės ypatumų, tiek situacijos reikšmę.

ENContemporary social theory states the emergence of the industrial society that may be called a risk society. Therefore, the problems of risky decision-making and risky behaviour are becoming increasingly relevant. This work attempts to link risky decision-making and risky behaviour and analyse them as a person’s disposition – risk-proneness that consists of two components: decision and behaviour. The work aims to determine the relation between the demographic factors, personal characteristics and situation on the one hand and risky decision-making and risky behaviour on the other. 1160 subjects from 18 to 60 years old (442 men and 718 women) took part in the research. It was found that risky decision-making and risky behaviour depend on personal qualities (for example, risky decisions and risks are more likely to be taken by extrovert people who prefer spontaneous or intuitive decision-making style and who are not oriented towards social attractiveness than by introvert people who are seeking to appear socially attractive and prefer a rational decision-making style) and are related to the social-demographic characteristics of a person (age and sex). In making decisions, people take more risks in the areas of health, financial and social risks than in the area of ethical risks. Risky behaviour is the most frequent in the area of social risks and the least frequent in the area of health risks. Risky behaviour is related to risky decision-making. In order to predict the behaviour of a person in a risky situation, both the significance of personal qualities and the situation must be taken into account.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11562
Updated:
2022-01-05 15:01:02
Metrics:
Views: 21
Export: