Vyskupas Mečislovas Reinys – Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir vyskupijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyskupas Mečislovas Reinys – Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir vyskupijoje
Alternative Title:
Bishop Mečislovas Reinys in Vilkaviškis Theological Seminary and diocese
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2004, t. 24, p. 513-519
Keywords:
LT
Arkivyskupas Mečislovas Reinys; Vilkaviškio dvasinė seminarija.
Summary / Abstract:

LTVyskupas M.Reinys – vienas iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos kūrėjų, Lietuvos katalikų universiteto organizatorius, Kauno universiteto (vėliau – Vytauto Didžiojo) ir Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius, plačiai žinomas Lietuvos spaudoje, buvęs užsienio reikalų ministras, vienas iš uoliausių Katalikų akcijos vadų bei ideologų, nuo 1926 iki 1940 metų Vilkaviškio vyskupas koadjutorius. Jis Vilkaviškyje praleido 14 metų. M.Reinio įsiliejimas į vyskupijos kunigų seminarijos profesūrą negalėjo likti nepastebėtas ne tik dėl to, kad jis buvo vyskupas, gerai žinomas žmogus politikoje ir moksle, bet svarbiausia dėl to, kad savo autoritetu ir pedagogine patirtimi jis gerokai skyrėsi iš visos profesūros. Antrasis pasaulinis karas paveikė politinius įvykius ir dėl to reikėjo pakeisti kai kurių Lietuvos vyskupų paskyrimo vietas. M.Reinys buvo pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo pagalbininku. Vilkaviškis neteko patyrusio, drąsaus ir ryžtingo vyskupo. [Iš leidinio]

ENThe bishop M.Reinys is one of the founders of the Lithuanian Catholic Academy of Arts and Sciences, co-founder of Lithuanian Catholic university, the professor of Kaunas (later Vytautas Magnus) university and Vilkaviškis Theological seminary, widely known among the Lithuanian press, the former Foreign Minister, one of the most prominent leaders and ideologist of Catholic Action. From the year 1926 to 1940 he was the bishop coadjutor of Vilkaviškis diocese and had spent there 14 years. This period could be devided into two parts: the first, including the year 1926–1934 and the second-from 1934 to 1940. During the first period Reinys had less influence on the diocese than later in the second period, because in 1934 the bishop of the diocese A.Karosas was enabled by the Holy See to give more powers to the bishop coadjutor. Joining the Vilkaviškis Theological seminary professors, M.Reinys became popular not only as a bishop or a prominent person in politics and sciences, but also distinguished himself by his authority and pedagogical experience. Because of the World War II, political situation enabled to make changes in the Lithuanian bishops' assignments. M.Reinys was nominated an archbishop and became coadjutor of Vilnius archbishop. Vilkaviškis missed a very experienced, courageous and resolute bishop. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15690
Updated:
2018-12-17 11:23:09
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: