Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo frontas Lietuvos teritorijoje 1941 metų birželį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo frontas Lietuvos teritorijoje 1941 metų birželį
In the Journal:
Karo archyvas. 2006, 21, p. 136-202
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vokietijos-Sovietų Sąjungos karas; Germany-Soviet Union war.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Vokietijos-Sovietų Sąjungos karas.
EN
Germany-Soviet Union war.
Summary / Abstract:

LT1941 m. birželio 22 d. prasidėjo Antrojo pasaulinio karo antrasis etapas Rytuose, kuomet Vokietija pradėjo karo veiksmus prieš Sovietų Sąjungą. Lietuva šiame Vokietijos-SSRS kare nedalyvavo, nes iki valstybės aneksijos teisiškai nebuvo atšauktas ar sustabdytas neutraliteto įstatymo galiojimas. Šiame straipsnyje, naudojantis skelbta, bet šiais dienai dar gana ribota informacija, aptariamos abiejų priešininkų pajėgos Lietuvoje (ypač jos pasienyje) karo išvakarėse, nagrinėjama kovos veiksmų eiga Lietuvos teritorijoje ir jų reikšmė pradiniame Vokietijos-SSRS karo etape. Lietuvos teritorijoje buvusią sovietų priedangos kariuomenę, turėjusią pridengti mobilizaciją bei kariuomenės išsikeldinimą, karas užklupo visiškai nepasiruošusią atlikti savo užduočių. Raudonosios armijos pasipriešinimas Vermachtui Lietuvos teritorijoje nebuvo tinkamai organizuotas, išsklaidytas. Karo veiksmai čia baigėsi iš esmės septintąją karo dieną. Vermacto junginiai, staigiai pralaužę Raudonosios armijos pasipriešinimą Lietuvos teritorijoje, operatyviai išskleidė joje savo pajėgas ir ruošėsi pulti toliau. Per septynias dienas Lietuvoje Raudonoji armija patyrė didelių nuostolių, prarado daug technikos, žuvo daug karių. Nemažų nuostolių patyrė ir Vermachto armija.

ENOn 22 April, 1941 the second stage of the WWII in the East was begun, as Germany commenced its military action against the Soviet Union. Lithuania did not participate in the war between Germany and the USSR, since the validity of the law of neutrality was neither suspended, not revoked prior to the annexation of the state. The article, by employing the already published, but still quite limited information, discusses the forces of both adversaries in Lithuania (especially in the borderline locations) on the eve of the war, the progress of military actions on the territory of Lithuania and their significance in the initial phase of the of the war between Germany and the USSR. The Soviet covering army, which was located on the territory of Lithuania and which had to cover the mobilization and the landing of the army, was attacked while utterly unprepared to perform its tasks. The Red Army’s resistance to the Wehrmacht on the territory of Lithuania was not properly organized. In essence, the military actions were ended on the seventh day of the war. The Wehrmacht compounds, which quickly broke the Red Army’s resistance on the territory of Lithuania, operatively deployed their forces and prepared for further attacks. During the seven days in Lithuania the Red Army suffered great damage, lost a lot of machinery and soldiers. The Wehrmacht’s army also suffered significant damage.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
  • Lietuva, 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija / Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža, Valentinas Brandišauskas, Arūnas Bubnys, Algirdas Jakubčionis, Laurynas Jonušauskas, Dalia Kuodytė, Nijolė Maslauskienė, Petras Stankeras, Juozas Starkauskas, Arūnas Streikus, Vytautas Tininis, Liudas Truska. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007. 720 p.
  • Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944) / Arūnas Bubnys. Vilnius : Mintis, 1998. 606 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1563
Updated:
2018-12-17 11:44:50
Metrics:
Views: 63    Downloads: 10
Export: