1941 m. Birželio sukilimas Šiaurės rytų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1941 m. Birželio sukilimas Šiaurės rytų Lietuvoje
Alternative Title:
Uprising of june 1941 in Northeast Lithuania
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2006, t. 29, p. 141-169
Keywords:
LT
Sovietinimas; Sukilimas; Nacistų okupacija..
Summary / Abstract:

LT1941 m. Birželio sukilimas lyg galingas sprogimas sudrebino Lietuvą. Tai buvo entuziastingas ir spontaniškas lietuvių tautos mėginimas nusikratyti sovietine okupacija ir atgauti valstybės nepriklausomybę. Nors 1941 m. Birželio sukilimas buvo vienas ryškiausių ir dramatiškiausių Antrojo pasaulinio karo epizodų Lietuvoje, tačiau iki šiol tebėra nepakankamai ištirtas. Straipsnio tikslas yra rekonstruoti sukilimo eigą Šiaurės rytų Lietuvoje. Straipsnyje nagrinėjama sukilėlių (partizanų) veiksmai trijose Šiaurės rytų Lietuvos apskrityse - Švenčionių, rokiškio ir Zarasų. Šių apskričių teritorija ir padalijimas valsčiais atitinka faktinę 1941 m. padėtį. Straipsnyje aptariami klausimai: sovietinių represijų įtaka pasipriešinimo judėjimo formavimuisi ir sklaidai, sukilėlių (partizanų) būrių koviniai veiksmai ir patirtos aukos, raudonajai armijai ir sovietiniams pareigūnams padaryti nuostoliai, miestelių užėmimas, saugojimas ir vietinės valdžios įstaigų atkūrimas. Straipsnio chronologinės ribos apima laikotarpį nuo 1941 m. birželio masinių trėmimų į Sibirą pradžios iki 1941 m. liepos pirmųjų dienų. Straipsnio šaltinių pagrindas - daugiausia Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyve saugomi dokumentai.

ENThe uprising of June of 1941 quaked Lithuania lime a high-powered blast. The uprising was an enthusiastic and spontaneous attempt of the Lithuanian nation to get rid of the Soviet occupation and regain the independence of the state. Although the uprising of June of 1941 was among the most prominent and dramatic episodes of the WWII in Lithuania, it still has not been examined sufficiently well. The article aims at reconstruction of the progress of the uprising in the Northeastern Lithuania, it examines the actions of the guerillas in three areas of the Northeastern Lithuania - Švenčionys, Rokiškis and Zarasai areas. The territory of the areas corresponds to the actual situation in 1941. The article discusses the following issues: the influence of the Soviet repressions on the formation and spread of the resistance movement, the military actions of the guerillas and their casualties, the damage, done by the guerillas to the Red Army and Soviet officials, seizure and protection of towns and restoration of local authorities. The chronological limits of the article cover the time period from the commencement of the mass exiles to Siberia in June 1941 till the first days of July 1941. The reference sources of the article are the documents, stored in the Special Archives, the Central State Archives of Lithuania and the archive of the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15539
Updated:
2018-12-17 11:53:15
Metrics:
Views: 16    Downloads: 9
Export: