Katalikų socialinis veikimas Kaune XX a. pradžioje : katalikiškoms draugijoms - 100 metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų socialinis veikimas Kaune XX a. pradžioje: katalikiškoms draugijoms - 100 metų
Alternative Title:
Catholic social activities in Kaunas at the beginning of the 20th c: the 100 anniversary for catholic societies
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2006, t. 29, p. 31-42
Keywords:
LT
13 amžius; K. Olšauskis; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos katalikų socialinio veikimo Kaune pradininko prelato Konstantino Olšausko iniciatyvos steigiant katalikiškas darbininkų ir švietimo draugijas. Pagrindinis dėmesys skinamas Šv. Juozapo darbininkų ir "Saulės" švietimo draugijoms, 2006 m. švenčiančioms 100 metų jubiliejų. Katalikų dvasininkija, bendradarbiaudama su pasaulietine inteligentija, steigė mokyklas lietuvių ir lenkų darbininkų vaikams, teikė materialinę paramą, organizavo kultūrinius renginius. Taip buvo siekiama atitraukti darbininkus nuo sklindančių revoliucinių idėjų. Aptariamos kliūtys, kurios iškilo įgyvendinant pagrindinę popiežiaus Leono XIII enciklikos "Rerum novarum" idėją dėl bendro Bažnyčios, valstybės ir pačių darbininkų veikimo. Aktyvėjančią socialinę katalikų dvasininkijos veiklą nepalankiai sutiko caro valdžia ir ideologiniai priešai, t.y. socialistai. Pastarieji, katalikų dvasininkiją laikydami konkurente dėl įtakos darbininkams, nevengė piktų žodžių ir nepagrįstų kaltinimų. K. Olšausko pragmatizmą vertino kaip susitaikėlišką elgesį su caro valdžios valdininkais ir vadino jį tiesiog caro valdžios tarnu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Katalikų socialinis veikimas; Katalikiškos draugijos; Kauno gubernija; K. Olšauskis; Catholic social activity; Catholic societies; Kaunas district; K. Olšauskis.

ENThe article analyzes the initiatives of prelate Konstantinas Olšauskas, the founder of Catholic social activities in Kaunas, in establishing Catholic societies for workers and education. Its primary attention is directed at the St. Joseph Society for Workers and the "Saulės" (Sun) Education Society, which celebrated their 100"' anniversaries in 2006. The Catholic clergy in cooperation with lay intellectuals established schools for the children of Lithuanian and Polish workers, provided them with material support, and organized cultural activities. They also sought to separate the workers from the prevailing revolutionary ideas The article discusses the barriers that arose in implementing the main idea of Pope Leo XIII's encyclical "Rerum novarum" (Of Modern Things) calling for joint activities by the Church, the state, and the workers themselves. Both the tsarist authorities and ideological opponents - the socialists - greeted the more active social work of the Catholic clergy in a negative manner. Viewing the Catholic clergy as rivals for influence among the workers, the latter did not avoid angry words and ungrounded accusations. They evaluated the pragmatism of Olšauskas as collaboration with the officials of the tsarist authorities and even called him their servant. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15520
Updated:
2018-12-17 11:53:14
Metrics:
Views: 35    Downloads: 14
Export: