Regioniniai Lietuvos dienraščiai visavertės lyčių partnerystės ugdyme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioniniai Lietuvos dienraščiai visavertės lyčių partnerystės ugdyme
Alternative Title:
Lithuanian Regional Dailies in Development of Mature Partnership of Genders
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 93-104
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠiaulių universiteto moterų studijų centras 1999 metais sėkmingai įvykdė kompleksinį Lietuvos mokslo sistemos tyrimą atsižvelgiant į lyties aspektą. Tuo pačiu aspektu 2001 metais buvo pradėti analizuoti regioniniai laikraščiai <...>Šiuo tyrimu, naudojant ankstesniuose tyrimuose patikrintas metodologijas bei kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, buvo tiriama ar regioniniuose laikraščiuose propaguojamos lygios lyčių galimybės (dažnumas straipsnių, kuriuose rašoma apie teigiamą vyrų ir moterų bendravimą privačioje ir viešoje sferoje, santykis vedamųjų straipsnių apie vyrų / moterų veiklas, dažnumas tekstų, kuriuose aprašomi stereotipai susiję su lytimi ir t.t.). <...>Jau pirmajame tyrimo etape, kuriame buvo analizuojami laikraščių vedantieji straipsniai (2001 m. sausis, liepa, spalis ir 2002 m. spalis), paaiškėjo regioninės spaudos lyties vertinimas: lyginant su mokslo sistema spauda yra šališkesnė kalbėdama apie lytį. Šiame straipsnyje analizuojamas ne tik lyties vertinimas regioninėje spaudoje, bet ir konkretaus laikraščio, regiono situacija ir veiksniai ją lemiantys: lyties vertinimas priklauso nuo laikraščio statuso (privatus ar valstybinis), žurnalistų grupės reguliavimo, išsilavinimo (darbdaviai turintys žurnalistinį išsilavinimą yra imlesni naujovėms). Regioniniai laikraščiai labai skirtingu lygmeniu rašo apie lyčių lygybę. Straipsnyje įrodyta, kad lyčių lygybės rėmimas yra pastebimas (naujas moters vaidmuo socialiniame gyvenime yra remiamas, skirtingų lyčių partnerystės politikoje pavyzdžiai, sveikatos apsauga, sportas, išsilavinimas, verslas), tačiau žurnalistai stokoja kompetencijos ugdant visapusišką lyčių partnerystę ir ne visi žurnalistai supranta, kad lyčių lygybė yra vienas iš demokratinės visuomenės požymių. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lyčių lygybė; Žiniasklaida; Regioniniai laikraščiai; Stereotipai; Gender equality; Regional massmedia; Newspapers; Stereotypes.

ENIn 1999 Women’s Studies Centre of Šiauliai University successfully accomplished a complex research of the Lithuanian scientific system with regard to the aspect of gender. Analysis of the regional newspapers from the same aspect was undertaken in 2001. The research is carried out as to equality of opportunities of genders propagated in the regional newspapers on the basis of the methodologies verified by previous researches and the quantitative and qualitative methods of research. In the first phase of research that included analysis of the leading newspaper articles (January, July and October 2001 and October 2002) there emerged the estimation of gender given by the regional press – as compared to the scientific system, press takes a more biased position as to gender. The article analyses not only the estimation of gender in the regional press, but also the situation of a particular newspaper, region and the determining factors: estimation of gender depends on the status of a newspaper (private or national), regulation, education of the group of journalists. Regional newspapers write on equality of genders on varied levels. The article proves that support of equality of genders is noticeable, however journalists lack competence in cultivating close partnership of genders and not all journalists understand that equality of genders is one of the attributes of the democratic society.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1552
Updated:
2018-12-20 23:04:54
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: