Šiaulių universiteto įvaizdžio struktūra ir kryptingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių universiteto įvaizdžio struktūra ir kryptingumas
Alternative Title:
Structure and direction of the image of Šiauliai University
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 57-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Švietimas; Švietimo įstaigos; Aukštosios mokyklos; Universitetai; Šiaulių universitetas; Įvaizdis; Studijos; Kokybė; Studentai; Šiauliai; Universiteto įvaizdis; Universiteto įvaizdžio modelis; Įvaizdžio indikatoriai; Įvaizdžio kategorijos; Rinkos ekonomika; Konkurencija.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Konkurencija / Competition; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Studentai / Students; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Universitetai / Universities; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTKoks yra Šiaulių universiteto (toliau ŠU) įvaizdžio turinys? Kokia kryptimi plėtoti universiteto įvaizdį? Pagal apibrėžtą problematiką, universiteto konkurencingumą galima įvardyti kaip tyrimo objektą, o universiteto įvaizdį – kaip tyrimo dalyką. Tyrimo tikslas – ŠU įvaizdžio turinio atskleidimas ir įvaizdžio formavimo kryptingumo nustatymas. Iš viso tyrimo imtį sudarė 852 respondentai. Imtyje dominuoja potencialūs universiteto vartotojai – baigiamųjų klasių moksleiviai. Remiantis užsienio autorių tyrimais buvo sudarytas teorinis-hipotetinis ŠU įvaizdžio modelis. Modelį sudarė trys blokai: “Studijos ir mokslas”, “Informacija apie ŠU ir reklama”, “Ryšiai, modernumas ir regioniškumas”. Blokai atitinkamai buvo sudaryti iš 22 sudėtinių įvaizdžio kategorijų ir indikatorių. Remiantis sukonstruotu teoriniu-hipotetiniu modeliu buvo parengtas standartizuotas klausimynas, skirtas raštu atsakyti į klausimus. Klausimams formuluoti pasirinkta stereotipų – nuostatų matavimo metodika, vadinamasis Osgood‘o semantinis diferencialas. Tyrimas atskleidė tokias įvaizdžio formavimo kryptis: ŠU ir Šiaulių miesto jungties, sąveikos stiprinimas; ŠU specialistų įvaizdžio gerinimas; Studijų kokybės tobulinimas; Informacijos apie universitetą sklaidos estetiškumas ir struktūriškumas; Atskleistos galimybės mokantis universitete ir jį baigus. Potenciali pritraukimo į universitetą strategija būtų lyginti, remiantis objektyviais rodikliais ir subjektyviais vertinimais, ŠU su kitais universitetais ir tuo parodyti ŠU pranašumą kitų universitetų atžvilgiu vienais ar kitais aspektais. [Iš leidinio]

ENWhat is the content of the image of Šiauliai University, in other words, its reflection in the collective consciousness? In what direction should the University’s image develop? Which aspects of the image should be supported the most? A survey of the university’s image took place at Šiauliai University, with the participation of 852 respondents. Applying statistical probability analysis methods to the data, a determination was made of the essential categories of the University’s image, the strong and weak points of the image, and possibilities for development of the image. The study succeeded in constructing a model of the image of the university, which reflected structure and direction. This model can be applied to the analysis of other universities’ images, as this statistically validated theoretical – hypothetical model is not specifically oriented to the characteristics of Šiauliai University, but generally to the characteristics of Lithuania’s universities. In addition, in regard to measuring and results, the image categories have been validated, i.e. evaluated as suitable. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Universiteto idėja ir akademinė industrija / Almantas Samalavičius. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. 178 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1551
Updated:
2013-04-28 15:30:35
Metrics:
Views: 50    Downloads: 9
Export: