Vyskupas Mečislovas Reinys ir Vilkaviškio vyskupija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyskupas Mečislovas Reinys ir Vilkaviškio vyskupija
Alternative Title:
Bishop M. Reinys and the Vilkaviškis diocese
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2000, t. 16, p. 229-236
Keywords:
LT
Pijus XI; Lietuvos Bažnytinė provincija; Vilkaviškio vyskupija; Vysk. Mečislovas Reinys; Katalikų akcija.
EN
Pijus XI; Church Province of Lithuania; Vilkaviškis diocese; Bishop Mečislovas Reinys; Catholic action.
Summary / Abstract:

LTMečislovas Reinys buvo imponuojanti savo plačiu išsilavinimu, veiklumu, o drauge ir paprastumu asmenybė. Tai žmogus, palikęs Lietuvos istorijoje gana ryškų pėdsaką kaip mokslininkas, politikas, visuomenės veikėjas ir, žinoma, Katalikų Bažnyčios arkivyskupas. Didelė Reinio gyvenimo dalis susijusi su Vilkaviškiu, todėl straipsnyje norima aptarti šį laikotarpį, atkreipti dėmesį į M.Reinio reikšmę Vilkaviškio vyskupijai, ypač jos kunigų seminarijai, vyskupijos kunigams ir visai Katalikų akcijai. Darbo tikslas - atskleisti vyskupo M.Reinio įtaką Vilkaviškio vyskupijai ir to krašto Bažnyčios socialinei pozicijai. Kadangi nėra išlikusių Vilkaviškio vyskupijos archyvų, naudojamasi spausdinta literatūra, remiamasi užrašytais daugiausia buvusių vyskupo M.Reinio studentų, taip pat vyskupijoje dirbusių kunigų atsiminimais. Surinkti šią labai vertingą medžiagą iš pirminių šaltinių apie tarpukario Lietuvos Bažnyčią buvo tarsi antrinis šio darbo tikslas. Mečislovas Reinys neatsitiktinai tapo Vilkaviškio vyskupo pagalbininku su paveldėjimo teise. Jis savo energija ir akademiniu išsilavinimu papildė tai, ko nepajėgė padaryti išmintingas, bet jau pavargęs senelis vyskupas Antanas Karosas. Reinys buvo didelis visuomenininkas, ypatingą dėmesį skyręs Bažnyčios socialinei programai. Jis tikėjo, kad tą programą įgyvendins katalikiškos organizacijos, vykdydamos karitatyvinę ir švietėjišką veiklą. Vyskupo M.Reinio iškėlimas 1940 m. į Vilnių buvo didelė viso Užnemunės krašto netektis.

ENIn 1926 the Vilkaviškis diocese was established as part of the Province of Lithuania. Former Minister of Education, professor Mečislovas Reinys became the new bishop of this province. He personally influenced Catholic action in the Vilkaviškis diocese and spurred the growth of Catholic organizations, as well as had a very positive effect on the Vilkaviškis diocese seminary. And now, after some decades, Mečislovas Reinys still remains a big authority among his former students and adherents in Vilkaviškis diocese. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15487
Updated:
2018-12-17 10:42:51
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: