Amerikos lietuvių tarybos (ALT) suvažiavimą protokolų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Amerikos lietuvių tarybos (ALT) suvažiavimą protokolų ypatumai
Alternative Title:
Particulars of the Minutes of Conferences of the American Lithuanian Council (ALT — Amerikos lietuvių taryba)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 87-91
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTAmerikos lietuvių tarybos (ALT) veiklą atspindintys dokumentai, tarp jų suvažiavimų protokolai, saugomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje. Straipsnio tikslas – išnagrinėti ALT suvažiavimų protokolų specifiką. Su nusistovėjusia tvarka – ALT protokolus tvirtinti kito suvažiavimo metu […] – susijęs protokolų kalbinis ypatumas – veiksmažodžių vartojimas būtuoju laiku. Protokoluose taip pat paplitę stabilūs junginiai ir konstrukcijos, būdingos išeivijos kalbai. Dabartinės lietuvių kalbos požiūriu dalis jų vertintini kaip neatitinkantys kalbos kultūros reikalavimų. Kai kurios leksikos ypatybės būdingos tik Amerikos lietuvių kalbai, kurią paveikusi anglų kalba. Kadangi dauguma suvažiavimų dalyvių, taip pat protokoluotojų, neturi specialaus kalbinio išsilavinimo, be to, tai vyresnio amžiaus žmonės, jų kalboje išlikę nemažai tarmei ar šnekamajai kalbai būdingų formų. Visa tai atspindi dokumentai. Tekste taip pat plačiai vartojamos bei linksniuojamos santrumpos, įvairūs sutrumpinimai ir pan. Čia pasitaiko nemažai vietovardžių, kurie dažniausiai rašomi originalo forma, nelietuvinant arba lietuvinant tik iš dalies. Protokolų kalbinę specifiką lemia ir suvažiavimų eiga (nuo to priklauso dokumento struktūra), ir juos rašiusiųjų kalbos įgūdžiai. Apžvelgti protokolų struktūriniai ir kalbiniai ypatumai leidžia daryti išvadą, kad ALT suvažiavimų protokolai, fiksuojantys Amerikos lietuvių kalbos vartosenos ypatybes, – vienas iš lietuvių administracinio stiliaus žanrų. [autoriaus tekstas sutrumpintas]Reikšminiai žodžiai: Leksika; Amerikos lietuvių taryba (ALT); Suvažiavimai; Protokolai.

ENThe Lithuanian Research and Studies Centre of the Lithuanian World Archive in Chicago is the storage place for documents recording the activities, including the Conference Reports, of the American Lithuanian Council (ALT — Amerikos lietuvių taryba). This organisation’s conference reports are the subject of this article. A certain established procedure of ALT – namely, the reading at each Conference of the Minutes of the previous Conference – gave rise to a certain characteristic of the Minutes: use of verbs in the past tense. The Minutes contain many examples of expressions and constructions that are characteristic of émigré speech. By the standards of the contemporary Lithuanian language some of the expressions and constructions would be deemed not to meet the requirements of ‘kalbos kultūra’ (correct speech). Some of the lexicon is characteristic only of American Lithuanian speech, which is influenced by English. Since many of the Minute writers were elderly people with no formal education in the use of cultivated language, their speech contains many examples of dialectal or colloquial forms. The texts contain many abbreviations and short forms. American place names appear frequently, mostly written purely in the American form, with no or only partial Lithuanianisation. The nature of the language used in the Minutes was also determined by the Conference procedures (they dictated the document structure), and the skill of the Minute writers. A survey of the Minutes’ structural and linguistic particulars leads to the conclusion that the Minutes of ALT Conferences display many characteristics of American Lithuanian usage of the Lithuanian language and they represent a particular genre of administrative style. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1548
Updated:
2018-12-20 23:04:53
Metrics:
Views: 47    Downloads: 2
Export: