Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje : jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi
Alternative Title:
The Sociocultural Shock of Foreigners in Lithuania: Its Manifestations and Impact on Language Acquisition
In the Journal:
Keywords:
LT
Studentai / Students; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais pasaulio lingvodidaktikoje itin domimasi kalbos ir kultūros vienovės bei integralumo mokant svetimųjų kalbų klausimais, sociokultūrinių veiksnių įtaka mokantis svetimosios kalbos tikslinėje šalyje. Remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, straipsnyje apžvelgiami lietuvių kalbos besimokančių užsieniečių prisitaikymo gyventi Lietuvoje sunkumai, sociokultūrinio šoko įtaka jų kalbos mokymuisi. Sociokultūrinis šokas yra daugialypis reiškinys, lemiamas įvairiausių stresorių, kurie ima veikti svetimoje kultūrinėje aplinkoje netekus įprastų socialinės interakcijos ženklų ir simbolių. Jis gali neigiamai veikti kalbos studijas, bet kartu ir pati kalba kartais būna vienas sociokultūrinio šoko veiksnių. Tačiau aptariamas reiškinys yra visiškai normali žmogaus reakcija į aplinkos pasikeitimą ir vienas iš akultūracijos etapų. Straipsnyje apžvelgiami pagrindinės jos fazės ir kultūrinio šoko ypatybės. Visada įmanoma sumažinti neigiamą sociokultūrinio šoko įtaką ir nukreipti jį teigiama saviugdos linkme. Nuo mokinio savijautos tikslinėje šalyje labai priklauso jo mokymosi rezultatai. Todėl kalbos mokytojui svarbu turėti supratimą apie prisitaikymo gyventi svetimoje kultūroje sunkumus, žinoti, su kokiais sociokultūriniais keblumais už auditorijos sienų susiduria jo studentai ir stengtis padėti jiems be kita ko skatinant labiau domėtis ir pasinerti į tikslinės šalies kasdienio gyvenimo kultūrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Studentai; Užsienio kalbos; Adaptacija; Culture; Students; Foreign language; Adaptation.

ENIn recent years, linguo-didactics in the world is particularly interested in the issues of the unity and integrity of language and culture in teaching foreign languages, as well as the influence of sociocultural factors on learning a foreign language in the target country. The article draws on empirical research data to examine the difficulties experienced by foreigners learning the Lithuanian language in their adjustment to life in Lithuania, as well as the impact of the sociocultural shock on the language learning. A sociocultural shock is a multidimensional phenomenon caused by various stressors that come into action in a foreign cultural environment in the absence of the usual signs and symbols of social interaction. Even though the phenomenon is an absolutely normal human reaction to the change of environment and one of the stages of acculturation, it may negatively affect language studies. The article describes the stages of acculturation and the characteristics of the cultural shock. It is always possible to reduce the negative impact of the sociocultural shock and direct it towards positive self-help. To a great extent, the student’s study results depend on his/her feelings in the target country. Therefore, language teachers must have an understanding of the difficulties of adjustment to life in a foreign culture and know what sociocultural problems their students encounter outside the classroom. They must try to help their students and encourage taking deeper interest and participation in the everyday culture of the target country.

ISSN:
2081-6839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1539
Updated:
2022-10-25 14:54:51
Metrics:
Views: 52
Export: