Elk figurines in the Stone Age art of the Baltic area

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Elk figurines in the Stone Age art of the Baltic area
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2000, t. 20, p. 93-105. Prehistoric art in the Baltic region
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūra; Regionai; Amžius; Akmens; Menas; Primityvusis; Radiniai; Archeologiniai; Temos; Briedžiai; The Baltic; Archeology; Symbole; Elk.
Keywords:
LT
Akmens; Amžius; Archeologija / Archaeology; Baltijos jūra; Briedžiai; Menas / Art; Primityvusis; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Temos.
EN
Baltic; Elk; Symbole.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie briedžio skulptūrėles Baltijos regiono mene akmens amžiuje. Siekiama apibūdinti figūrėlių funkcinę paskirtį, jų tipus, radinių chronologiją, taip pat briedžio figūrėlių santykį su kitais vaizduojamojo meno objektais. Pagrindiniai dalykai, kurie paaiškėjo analizuojant briedžių figūrėles, yra šie. Jos dirbintos iš akmens, rago, kaulo, medžio, gintaro, molio ir sudaro didelę dalį akmens amžiaus dailės objektų šiame regione. Ne visi jie rasti archeologinių kasinėjimų meto, todėl ne visi tiksliai datuoti. Pagal stilių šiuos artefaktus galima skirstyti į geometrinius, apvalius ir labai abstrakčius. Stulpai su išskaptuotomis briedžio galvomis liudija juos priklausius bendruomenės aukštuomenei. Briedžio galvos naudotos papuošalams bei durklų, liejimo kaušų slidžių puošybai. Vargiai įmanoma kalbėti apie briedžio kultą, nes jų figūrėlės iš akmens nėra itin dažnos. Daugiausia randama žmonių (36%) ir lokių figūrėlių (17%), o briedžių statulėlės tik trečios pagal dažnį (15%). Atrodo, kad šiandien mes vis dar turime per mažai duomenų, kad būtų galima atskleisti briedžio figūrėlių reikšmę akmens amžiaus visuomenėje, nors tų duomenų pakanka konstatuoti, kad briedis simbolizavo kažką labai reikšminga.

ENThe article discusses the sculptures of moose in the art of the Baltic Region of the Stone Age. Attempts are made to characterize the functional purpose of the sculptures, their types, chronology of findings, as well as their relation with other objects of fine arts. The main aspects, which came into light when analyzing the moose sculptures, are the following: the sculptures are made of stone, bone, horn, wood, amber, clay and form a significant share of the pieces of art of the Stone Age, found in the region. Not all of them were found during archeological excavations, therefore not all of them can be precisely dated. According to the style the artifacts can be classified into geometric, circular or abstract. The pillars with the scooped moose heads evidence their belonging to the nobility of the society. Moose heads were used as decoration elements. It would not be possible to talk of the cult of the moose, since stone moose sculptures are not very frequent. Most of the stone figures are those of humans (36%) and bears (17%) and moose sculptures are only third according to the frequency (15%). It seems that today we still do not have sufficient data, which would provide the possibility to reveal the meaning of the moose figures in the society of the Stone Age, although the data is sufficient to state that the moose symbolized something very important.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15383
Updated:
2018-12-17 10:42:45
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: