Utilitarus sveikatos priežiūros išteklių skirstymo modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Utilitarus sveikatos priežiūros išteklių skirstymo modelis
Alternative Title:
Utilitarian model of resource allocation in health care
In the Journal:
Problemos. 2002, t. 61, p. 59-69
Keywords:
LT
Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas utilitarizmo teorijos taikymas sprendžiant sveikatos priežiūros išteklių skirstymo problemą. Pirmoje straipsnio dalyje pateikiama naudingumo principo taikymo sveikatos priežiūros sistemoje samprata. Teorinis naudingumo principo aiškinimas siejamas su praktiniais medicinos tikslais. Antroje straipsnio dalyje svarstoma utilitari metodika, analizuojama jos specifika, išryškinami pranašumai ir trūkumai. Utilitari metodika kritikuojama dėl to, kad šios metodikos taikymas sveikatos priežiūrai grindžiamas skirtingų ekonominių bei etinių kategorijų bendramatiškumu. Trečioje dalyje plačiau aptariama utilitari gyvenimo vertės samprata. Gyvenimo vertės nustatymas apskaičiuojant jo ekonominę vertę laikomas nepakankama sąlyga tam, kad būtų padidinta bendra nauda. Pasirinkta straipsnio struktūra padeda geriau išryškinti utilitarizmo teorijos taikymo sveikatos priežiūros sistemoje ribas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sveikatos priežiūra.

ENThe article discusses the application of utilitarian theory to solve the problem of resource allocation in health care. The first part of the article presents the conception of the principle of utility in health care. In this presentation, the theoretical discussion of this principle is connected with the practical purposes of medicine. The second part of the article discusses utilitarian methodology by specifying the way it is applied to health care. According to this methodology, different ethical and economical categories are considered as commensurable. The article objects to the idea of commensurability and suggests that the application of this methodology doesn't solve but just simplifies the problem of resource allocation. The third part of the article discusses utilitarian conception of the value of life. The identification of the value of life with its economical value shows some inner inaccuracies of the utilitarian theory. The article discloses the limits of the utilitarian theory in its application to health care. [From the publication]

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Taikomoji etika : iškilimas ir ypatybės Lietuvoje / Česlovas Kalenda. Filosofija. Sociologija. 2009, t. 20, Nr. 1, p. 55-62.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15314
Updated:
2018-12-17 11:01:29
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: