Nemuno žemupio pilių gynybinės sistemos efektyvumas kovose su vokiečių ordinu 1283-1369 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nemuno žemupio pilių gynybinės sistemos efektyvumas kovose su vokiečių ordinu 1283-1369 metais
Alternative Title:
Efficacite du systeme defensif des chateaux du bas du Niemen dans les lüttes contre l'ordre teutonique en 1283-1369
In the Journal:
Karo archyvas. 2008, 23, p. 5-38
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTApie Nemuno žemupio gynybinės sistemos efektyvumą galima spręsti tik netiesiogiai - darant išvadas, kurios tiksliai nepasako, ar ši sistema buvo efektyvi. Tačiau galima nubrėžti tam tikras gaires, kurios nusakytų, kokią padėtį buvo užėmęs šis arealas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės fortifikacinių įrengimų komplekse. Kauno apylinkės, arba Vidurio Lietuvos pilkapių kultūra, buvo tik periferija valstybės kūrimosi metu. Lietuvos valdovai, valstybės kūrimosi metu, išnaudojo buvusias pilis kaip administracinius centrus. Tačiau kovų su kryžiuočiais metu jų paskirtis keitėsi, ir buvo suformuota Panemunės pilių gynybinė sistema. Nuo XIV amžiaus 7-ojo deš. žymiai keičiasi Nemuno žemupio gynybinis arealas: pilys yra sutvirtinamos, o slėptuvės paverčiamos nuolatinių įgulų buvimo vieta, kur rezidavo pilies seniūnas. Ilga laiką Vokiečių ordino pagrindiniu atramos punktu buvo Ragainė, nors susidūrimo pradžioje pakankamai efektyviai veikė Karaliaučiaus kontūras. Pirmojoje XIV a. pusėje žygiai darosi vis labiau centralizuoti, o šioje gynybinėje sistemoje juntamas vis didesnis spaudimas, kurio rezultatas - gynybinės sistemos sunaikinimas XIV a. 7-ajame deš. Panemunės gynybinės sistemos pilyse buvo įkurdinami artimiausi Lietuvos didžiojo kunigaikščio žmonės, kuriems ir buvo patikimas vadovavimas. Iki kryžiuočių puolimo sustiprėjimo XIV a. VII deš. pr. Panemunės gynybinė sistema veikė efektyviai - turėjo karių ir sugebėjo apsiginti. Pilių tinklas susiaurėjo, tačiau pačios stipriausios pilys išliko. Suintensyvėjus puolimams, šis valstybės gynybinis kompleksas buvo sunaikintas.Reikšminiai žodžiai: Nemuno žemupio pilys; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Gynybine sistema; 1283-1389 m.; The castles of Low Riwer Nemunas; The system of defence; 1283-1389.

ENThe efficiency of the defense system of the lower reaches of the Neman may be judged only indirectly – by drawing conclusions, which do not tell expressly whether the system was efficient. However, certain guidelines may be outlined, which would tell the position of the range in the complex of fortification of the Grand Duchy of Lithuania. The surroundings of Kaunas or the barrow culture of central Lithuania was only a periphery during the times of coming into existence of the state. The rulers of Lithuania, during the formation of the state, used the former castles as administrative centers. However, their purpose changed during the fights with the Teutonic Order and the Panemunė castle defense system was formed. Starting from the sixties of the 14th century the defensive range of the lower reaches of the Neman was changed: the castles were fortified and the hideouts were turned into the permanent accommodation for military crews and the elders of the castles. Ragainė was the main stronghold of the Teutonic Order for a long period of time, although in the beginning of the collision the Konigsberg contour was quite efficient. In the first half of the 14th century the campaigns got more centralized and a greater pressure was felt throughout the defense system, the result of which was its destruction in the sixties of the 14th century. The persons, closest to the Grand Duke of Lithuania were accommodated in the castles of the defense system of the lower reaches of the Neman. Prior to the strengthening of the attacks of the Teutonic Order in the beginning of the sixties of the 14th century the defense system of the lower reaches of the Neman was efficient – there was sufficient number of soldiers, which were able to defend themselves. The network of castles was narrowed, however, the strongest castles remained. After the attacks intensified, this defense complex was destroyed.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15296
Updated:
2018-12-20 22:47:41
Metrics:
Views: 84    Downloads: 20
Export: