Dėstytojų motyvavimo ypatumai kolegijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojų motyvavimo ypatumai kolegijose
Alternative Title:
Peculiarities of lecturers' motivation in colleges
In the Journal:
Keywords:
LT
Motyvacija; Poreikis; Motyvas; Motyvavimo priemonės.
EN
Motivation; Demand; Motive; Motivation means.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių teiginiai apie motyvaciją, motyvavimo priemones, kurios dažniausiai naudojamos organizacijų veikloje. Kaip ir kitų organizacijų, taip ir kolegijų veiklos rezultatams įtakos turi kolektyvo motyvuotumas, kad įgyvendintų keliamus tikslus ir paruoštų tokius specialistus, kurie lengvai įsitvirtintų besikeičiančiame šiandienos pasaulyje. Kokybinio tyrimo metu interviu pagalba išsiaiškinta, kokie dėstytojų darbo motyvai ir kokios motyvavimo priemonės taikomos privačiose ir valstybinėse kolegijose. Nustatyta, kad kolegijų vadovai, motyvuodami dėstytojus, naudoja tradicines priemones, nepakankamai išnaudodami moralinį skatinimą. Tyrimo rezultatai parodė, kaip tobulinti esamą dėstytojų motyvacijos sistemą, kad kolektyvo darbuotojai dirbtų atsakingai, nuoširdžiai ir būtų lojalūs savo institucijai. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the statements by Lithuanian and foreign authors on motivation and motivational tools, most frequently used in organizations’ activities. As in case of other organizations motivation of the staff, necessary to be able to implement the raised targets and prepare specialists, able to easily orient in the constantly changing modern world, has influence to the results of colleges’ activities. During the quality study, with the help of interview it was identified which motives of teachers’ activities and which motivation tools are applied in private and state owned colleges. It was established that heads of colleges, when motivating teachers, use traditional tools and insufficiently use the moral encouragement. The results of the study have helped to identify the ways for development of the existing teachers’ motivation system in order for them to work responsibly, earnestly and to be loyal to their institutions.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15185
Updated:
2018-12-17 12:14:13
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: