Organizacijos kultūra ir vadovas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos kultūra ir vadovas
Alternative Title:
Culture and leader of an organization
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kultūros reikšmė organizacijos ir atskirų darbuotojų veiklos efektyvumui didinti. Atskleidžiami vadovo - lyderio ir organizacijos kultūros tarpusavio sąveikos bei įtakos aspektai. Pateikiami organizacijos kultūros lygmenys ir tipai, kultūros formavimo, adaptacijos, kultūrologinės analizės aktualijos, nurodomos situacijų atsiradimo priežastys, krizių veikimo būdai, kultūros kaitos problemos ir tobulinimo galimybės. Nustatyta, kad organizacijos kultūra, kuri laikoma net jos siela, padeda formuoti struktūras ir komunikacijų sistemas, suburti individus į grupes, nulemia organizacijos darbuotoj elgseną ir apskritai padidina organizacijos veiklos efektyvumą. Nustatytas teigiamas koreliacinis ryšys tarp kultūros ir organizacijos ekonominio efektyvumo. Organizacijos kultūrą sukuria lyderiai, darantys įtaką organizacijai savo asmeninėmis vertybėmis ir suvokimu. Todėl organizacijos kultūra ir vadovybė yra neatskiriamai tarpusavyje susijusios. Vadovo talentą lemia gebėjimas suprasti kultūrą ir ją ugdyti, todėl aukščiausio lygmens vadovas savo svarbiausiu uždaviniu turėtų laikyti organizacijos kultūros sukūrimą ir tobulinimą. Tai turėtų tapti organizacijos vadovų pagrindiniu pašaukimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Organizacijos kultūra; Vadovas; Organization culture; Leader/manager.

ENThe article analyzes the importance of culture to the effectiveness of an organization and as a method to increase the effectiveness of its individual workers. The aspects of influence and reciprocity between the head - leader - and the organization are revealed. The types and levels of an organization's culture, urgent problems of the formation and adaptation of culture, an analysis of the nature of a culture, the reasons for crisis situations developing, the methods to overcome crises, problems of changes in culture and improvement are presented. It was established that the culture of an organization, which can be regarded as its soul, helps to form the structures and communication systems, to gather individuals into groups, determines the behavior of the workers of that organization and in general increases the efficiency of the organization's activities. A positive correlation between culture and the organization's economic-social efficiency was established. Leaders, influencing the organization by their personal values and understanding, create the organization's culture. Therefore, the culture and leadership of an organization are interdependent. The leader's talent is defined by his ability to understand and develop the culture, so the leader at the highest level should consider the creation and improvement of his organization's culture as the most important goal of his management. This should become the prime mission of the heads of an organization. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1516
Updated:
2018-12-17 11:34:31
Metrics:
Views: 60    Downloads: 20
Export: