Naujausi Lietuvos ūkininkų situacijos pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujausi Lietuvos ūkininkų situacijos pokyčiai
Alternative Title:
Latest alterations in situation of Lithuanian farmers
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas ūkininkų ūkių kūrimasis Lietuvoje 1990-2007 m. Šio tyrimo metu atlikta naujausių statistinių duomenų bei mokslinės literatūros šaltinių analizė, išnagrinėti mūsų vykdytos sociologines apklausos duomenys. Straipsnyje aptariama sudėtinga Lietuvos ūkininkų situacija, susiformavusi užsitęsusios ir labai prieštaringai vertinamos žemės reformos laikotarpiu. Akcentuojami esminiai jų ūkinės veiklos rodikliai bei jų dinamika: ūkininkų skaičius, vidutinis ūkio dydis, specializacija ir klasifikacija, veiklos perspektyvų vertinimas. Remiantis sociologinių tyrimų, atliktų 2000- 2007 m., duomenimis, atskleidžiamas ūkininkų požiūris, nuostatos ir lūkesčiai, Lietuvai tapus ES nare. Nagrinėjama ES teikiamos paramos įtaka, ūkininkų gyvenimo kokybė, ūkių veiklos vertinimas pagal jos pelningumą. Išryškinamos pagrindines ūkininkavimo problemos ir perspektyvos bei galimybės efektyvinti ūkininkų veiklą.

ENThis paper deals with analysis of establishment of private farms in Lithuania during 1990-2007 years. Our conclusions are based on the analysis of the latest statistical data and scientific literature, as well as on examination sociological survey of farmers. Complicated and sometimes confusing situation of Lithuanian farmers, which was emerged by protracted and a very controversial land reform is disputed. Essential indicators and dynamics of farmer's economical activity (number of farmers, average size of farms, their types and specialization, evaluation of farming perspectives, etc.) are highlighted. Changes of farmer's position, as well as their attitudes and expectations, which were formed after joining Lithuania to EU, presented in this paper, are based on results of sociological survey, carried out during 2000-2007. We are analyzing the impact of EU support, changes in their life quality, evaluation of farm's profitability. The main problems and possible their solutions, as well as prospects of farming are presented. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15130
Updated:
2018-12-17 12:14:05
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: