Irena Ermanytė. Antonimų žodynas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Irena Ermanytė. Antonimų žodynas: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 176-182
Recenzuojama knyga: Antonimų žodynas / Irena Ermanytė 2003. 582 p.
Summary / Abstract:

LTAntonimų žodynas – ilgai trukusio ir daug išmanymo bei kruopštumo pareikalavusio darbo rezultatas. Jo autorė Irena Armanytė – patyrusi žodynininkė, daugybę metų rašiusi ir redagavusi didįjį Lietuvių kalbos žodyną, išleidusi mokyklinį Lietuvių kalbos antonimų žodyną (1985), todėl visiškai galima pasitikėti ir jos lingvistiniais sugebėjimais, ir moksliniu sąžiningumu. Recenzuojamas žodynas priklauso specialiųjų žodynų tipui, nes jame teikiami vieno tipo leksikos vienetai: poros ar grandinės tokių žodžių, kurių reikšmės diametraliai priešingos, t.y. antonimai. Išrinkus medžiagą iš viso daugiatomio Lietuvių kalbos žodyno, papildžius pavyzdžiais iš grožinės literatūros, publicistikos, šiame veikale stengtasi pateikti ir sisteminius, ir kontekstinius antonimus, aiškinti ir lietuvių bendrinės kalbos, ir tarmių, ir senųjų raštų faktus. Taigi prieš akis – didelės apimties leksikografijos darbas, kuriame galima rasti duomenų ne tik apie dabartinės lietuvių kalbos žodžių sisteminius ryšius, bet ir apie tam tikruose tekstuose susiformuojančius priešybės santykius, vienaip ar kitaip veikiančius visą kalbos sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antonimai; Žodyno struktūra; Medžiagos sisteminimas; Semantiniai duomenys.

ENDictionary of Antonyms is the result of a time-consuming work that demanded huge knowledge and accurateness. Its author Irena Ermanytė is an experienced lexicographer that has been compiling and editing the great Dictionary of the Lithuanian Language for many years and published the school Dictionary of Lithuanian antonyms (1985); therefore, her linguistic abilities and scholastic honesty may be fully trusted. The reviewed dictionary belongs to the type of specialised dictionaries as it contains lexical units of a single type: pairs or chains of words with diametrically opposite meanings, i.e. antonyms. By extracting the material from the whole voluminous Dictionary of the Lithuanian Language and supplementing it with examples from fiction and publicistic texts, an attempt was made to present both systematic and contextual antonyms, explain the facts of standard Lithuanian as well as dialects and the old writings. Thus we have a high-volume lexicographical work in front of us, where one can find data on both the systematic links between contemporary Lithuanian words as well as relations of opposition formed in certain texts, which in some way affect the entire language system.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Antonimija ir antonimai / Irena Ermanytė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. 199 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1507
Updated:
2018-12-17 11:34:30
Metrics:
Views: 107    Downloads: 10
Export: