The Necessity for development of metacognitive skill at tertiary institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Necessity for development of metacognitive skill at tertiary institutions
Alternative Title:
  • Metakognityvinių įgūdžių vystymo būtinybė aukštojo mokslo institucijose
  • Metakognityvinių įgūdžių ugdymo būtinybė aukštosiose mokyklose
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 3 (32), p. 77-82
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama išsami informacija apie užsienio kalbos specialiems tikslams mokymosi strategijas, supažindinama su atliktais tyrimais. Nagrinėjamos užsienio kalbos žodyno mokymosi strategijos, pateiktos kelios jų klasifikacijos. Remiantis gautais tyrimo duomenimis galima spręsti, kokios strategijos yra populiariausios tarp 4 Lietuvos universitetų studentų: žodyno naudojimas, naujų žodžių išmokimas pagal sekciją vadovėlyje, tai reiškia, kad studentai paviršutiniškai mokosi naujos leksikos. Straipsnyje siūlomi keli būdai mokytis specialybės leksikos. Autorės daro statistiškai pagrįstą išvadą, kad dėstytojo vaidmuo yra svarbus ugdant metakognityvinius įgūdžius per svetimosios kalbos paskaitas nekalbinėse aukštosiose mokyklose. Atradimo ir apibendrinimo ar konsolidacijos metakognityvinės strategijos yra populiaresnės tarp vyresnių kursų studentų. Tai leidžia daryti išvadą, kad studentai, įgiję daugiau mokymosi įgūdžių ir pritaikę keletą mokymosi metodų, gali pereiti į aukštesnę svetimos kalbos vartojimo pakopą – nuo kognityvinių mokymosi strategijų prie metakognityvinių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metakognityviniai įgūdžiai; Aukštosios mokyklos; Metacognitive skills; Tertiary institution.

ENThe article provides thorough information about strategies for teaching a foreign language for special purposes and presents researches carried out in the field. The paper examines strategies for learning a foreign language vocabulary and presents a few classifications. Results of the survey suggest the most popular learning strategies among students of four Lithuanian universities: use of vocabulary, learning of new words by textbook sections, which means that the learning of new lexis is superficial. The article proposes a few ways for learning professional lexis. The authors draw a statistically-grounded conclusion that the role of lecturer is important in the development of metacognitive skills during lectures of a foreign language in non-philological higher schools. Metacognitive strategies of discovery and summary or consolidation are more popular among students of senior years. This implies a conclusion that students with more learning skills who have applied several learning methods may transfer to a higher stage of use of a foreign language – from cognitive to metacognitive learning strategies.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1500
Updated:
2018-12-17 11:34:29
Metrics:
Views: 39
Export: