Laurynas Gucevičius ir Vilniaus katedra : vaizdinio raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laurynas Gucevičius ir Vilniaus katedra: vaizdinio raida
Alternative Title:
Laurynas Gucevičius and Vilnius Cathedral: evolution of the image
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 32, p. 111-124. Laurynas Gucevičius ir jo epocha
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laurynas Gucevičius - Vilniaus katedra - vaizdinio evoliucija - 18-20 a.; Laurynas Gucevičius - Vilnius Cathedral - Evolution of the Image - 18th-20th c.
Keywords:
LT
Laurynas Gucevičius - Vilniaus katedra - vaizdinio evoliucija - 18-20 a..
EN
Laurynas Gucevičius - Vilnius Cathedral - Evolution of the Image - 18th-20th c..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama architekto Lauryno Gucevičiaus ir jo reikšmingiausio kūrinio - Vilniaus katedros rekonstrukcijos vaizdinio raida Lietuvos populiarioje kultūroje XVIII a. pabaigoje.XX a. Pasitelkus XIX a. spausdintinius šaltinius ir XX a. periodika, mėginama atskleisti šio vaizdinio ypatumus ir populiarumo priežastis. Katedros atvaizdai, nūnai reprodukuojami ant plataus vartojimo prekių (saldainių dėžučių, banko kortelių, turistinių prekių), byloja, kad Katedros įvaizdis iš pirmapradės, griežtai tariant, riboto vartojimo religinės praktikos ir elitinės mokslinės terpės, prasismelkė į visus kultūrinius sluoksnius, tarp jų . ir į vartotojišką kasdienybės sritį.

ENThe article discusses the development of the image of architect Laurynas Gucevičius and his most significant creation, i. e. the reconstruction of the Cathedral of Vilnius in the Lithuanian popular culture at the end of the 18th century. In the 20th century, by using the printed sources of the 19th century and the periodical publications of the 20th century, attempts were made to reveal the peculiarities and the reasons for popularity of the said image. The images of the Cathedral, nowadays reproduced on consumer goods (chocolate boxes, bank cards, merchandise for tourists) evidence that the image of the Cathedral found its way from the primordial, in a strict sense, religious practice of limited use and the elite scientific environment to all the cultural layers, including everyday consumption.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Miesto rotušė Apšvietos epochoje : architektūros aspektas / Rasa Butvilaitė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. P. 260-280.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14971
Updated:
2018-12-17 11:22:50
Metrics:
Views: 23    Downloads: 14
Export: